Återanställda efter finanskrisen 2008

Återanställda efter finanskrisen 2008

Publicerad
2020-06-13
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser; Tillväxtanalys, har publicerat en kartläggning av hur det gick för de som förlorade jobben under finanskrisen 2008.
Kartläggningen ger en positiv bild, sett till att en stor del av de uppsagda kom in i nya anställningar inom ett år. Pågående omständigheter sätter Sveriges ekonomi under hård press och varslen har på en kort tid, kraftigt ökat.

– Liksom under finanskrisen befinner vi oss nu i ett ekonomiskt läge präglat av stor osäkerhet. Utan att göra några jämförelser i övrigt så visar vår kartläggning att Sverige hade en hög återanställningsgrad efter finanskrisen, säger Carl Wadell, analytiker på Tillväxtanalys.
– Av de personer som förlorade jobbet åren 2008-2009 fick 88% nytt jobb inom ett år. Efter fem år var det endast 3% som inte hade fått ett nytt jobb.

Under finanskrisen 2008 blev ca sex av tio varslade.

https://via.tt.se/data/attachments/00826/b6570a6f-174c-4760-b3bd-d954d250a522.pdf