3 om 3 – Askenberger, Edfeldt, Trillkott

3 om 3 – Askenberger, Edfeldt, Trillkott

Publicerad
2020-06-17
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Reportage

Vi har frågat ett antal personer i branschen om hur läget ser ut för just dem just nu och vad man kan komma att behöva tänka på i förlängningen.
Här kan du läsa vad Marlene Roxenback, Jan Åsbrink och Mats Åsbrink svarade
Här kan du läsa vad Thord Claesson, Tore Sahlin och Jörgen Wikström svarade


Håkan Askenberger
Antalis
Jordbro

Hur kommer coronapandemin och den annalkande ekonomiska krisen att påverka er verksamhet, enligt din uppfattning? Vilka åtgärder har ni hittills vidtagit och vad planerar ni att göra för att klara situationen?
Vi, liksom samhället och näringslivet i stort, påverkas självklart av de åtgärder vi vidtar för att begränsa smittan och av den ekonomiska konsekvens som följer, när hela världens produktion och konsumtion begränsas kraftigt. Vi genomförde direkt nogsamma åtgärder, genom att uppdatera våra rutiner kring leveranser, kundkontakter och verksamhet i stort. Vi har nu ett löpande arbete för att följa upp insatserna och vara flexibla i vår service och bemanning genom t ex distansarbete, korttidsarbete och att dra full nytta av digitala kanaler.

Vad och vilka åtgärder skulle du vilja se för att företagandet snabbt ska kunna återhämta sig?
De åtgärder som görs för att möjliggöra flexibilitet i bemanning och snabb återhämtning under och efter denna tid är bra. Det är viktigt att regeringen fortsätter satsa på det samt fler åtgärder för att stimulera ekonomin att ta fart framåt då det sannolikt kommer ta ett tag för marknaderna att återhämta sig till full kapacitet.

Hur tror du att den här krisen kommer att påverka ditt företag, branschen och näringslivet i stort? Vad är det viktigaste som du lärt dig under den här tiden?
Det kommer sannolikt att ta tid för näringslivet att tillfullo återhämta sig, men det kommer ske och då tror jag många går stärkta ur denna kris. Jag har imponerats av hur snabb och anpassningsbar vår organisation, och branschen överlag, är. Inställningen är att göra det bästa av situationen. Jag har lärt mig att det är bra att ha en krisplan, men att det är ännu bättre att ha rätt människor med rätt inställning.


Magnus Edfeldt
Color Systems
Vällingby

Hur kommer coronapandemin och den annalkande ekonomiska krisen att påverka er verksamhet, enligt din uppfattning? Vilka åtgärder har ni hittills vidtagit och vad planerar ni att göra för att klara situationen?
Många av våra kunder har blivit rejält påverkade och vår försäljning av maskinerna mm har kraftigt minskat. Man vill inte fatta beslut om investeringar just nu.
Fespa-mässan var tänkt att vara vårens viktigaste säljaktivitet för oss och den blev nu inställd.
Ovissheten om framtiden har tvingat oss vidta åtgärder. Vi har infört korttidsarbete. Vi håller öppet som vanligt, men har lägre bemanning. Vi har ordnat amorteringsfritt på våra leasingbilar och vi för en dialog med hyresvärden.

Vad och vilka åtgärder skulle du vilja se för att företagandet snabbt ska kunna återhämta sig?
Vi har ju över en natt gått från en massa fungerande företag till ekonomiskt ostabila och sköra verksamheter, med små möjligheter att påverka efterfrågan/intäkterna och där man istället får jobba med utgifterna och kostnaderna.
En grej är exempelvis Malus gällande förmånsbilar och extra hög fordonskatt på företagsbilar. Jag tror vi riskerar att företag kör vidare med sina gamla bilar, vilket inte gynnar miljön/säkerheten eller bilhandlarna som i sin tur köper fordonsdekor och marknadsmaterial av våra kunder.

Hur tror du att den här krisen kommer att påverka ditt företag, branschen och näringslivet i stort? Vad är det viktigaste som du lärt dig under den här tiden?
Jag tror vi få se en minskning i omsättning bland våra kunder, vilket kan göra att vårt företag blir lite mindre. Samtidigt finns det inget dålig som inte för med sig något gott. Nya företag och affärsidéer kommer se dagens ljus.
Allt hänger ihop och att vi här i Sverige påverkas av globala saker vare sig vi vill eller inte. Vi måste, både privat och som företag, också ha en buffert för oförutsedda händelser och utgifter.


Anders Trillkott
Scandraft
Mölnlycke

Hur kommer coronapandemin och den annalkande ekonomiska krisen att påverka er verksamhet, enligt din uppfattning? Vilka åtgärder har ni hittills vidtagit och vad planerar ni att göra för att klara situationen?
Påverkan på hela näringslivet har varit omedelbar och som de flesta i vår bransch, så har vi utnyttjat möjligheten till korttidsarbete. Vad vi gör eller kan göra framöver påverkas av hur snabbt krisen klingar av, men även vilka ytterligare stödåtgärder som regeringen lägger fram.

Vad och vilka åtgärder skulle du vilja se för att företagandet snabbt ska kunna återhämta sig?
De krispaket som lagts fram är bra, men verkan är byråkratisk och långsam. Effekten av åtgärderna måste vara omedelbar för att hjälpa, speciellt mindre företag med begränsad likviditet. Våra grannländer har varit duktigare med sina räddningspaket som ger snabbare effekt.

Hur tror du att den här krisen kommer att påverka ditt företag, branschen och näringslivet i stort? Vad är det viktigaste som du lärt dig under den här tiden?
Förutsättningarna för alla företag i världen har på några veckor vänts upp och ner. Hur det i framtiden kommer att påverka går inte att veta, men jag tror inte att vi någonsin kommer tillbaka till hur det var innan krisen. Vi står inför ändrade levnadsvanor och ett nytt landskap för näringslivet. Spännande eller skrämmande? Jag är försiktigt optimistisk.