Internationell konferens om 3D-print

Internationell konferens om 3D-print

Publicerad
2020-05-29
Skribent
Redaktionen

Örebroregionen skulle den 16-17 juni stå värd för en europeisk konferens om 3D-printing, något som nu blivit framflyttat till nästa år; 2021.

– Det blir en chans för svenska företag att ta del av några av de senaste trenderna inom additiv tillverkning, säger Mikael Melitshenko på Alfred Nobel Science Park, när konferensen först meddelades om.

Det är Region Örebro län och Alfred Nobel Science Park som, tillsammans med universitetet i Bologna, Italien står bakom konferensen, som arrangeras inom ramarna för Vanguard-initiativet.
Det är en EU-satsning som syftar till att främja den europeiska industrins internationella konkurrenskraft genom samarbeten mellan europeiska regioner inom olika området, som t ex 3D-printing.

Med föreläsare från hela Europa
År 2019 hölls en liknande konferens i Bologna. Då anordnades föreläsningar av talare från exmepelvis Holland, Slovenien, Frankrike och Sverige.
Konferensdeltagarna kommer att besöka såväl Alfred Nobel Science Park som företagen Lasertech och AMEXCI i Karlskoga. Det kommer också att arrangeras en workshop, där de senaste nyheterna inom 3D-printing presenteras. Fokus ligger på 3D-printing i olika material inom tillverkningsindustrin.

– Region Örebro läns åtaganden inom Vangaurd-initiativet ligger i linje med vår innovationsstrategi, och när det gäller just 3D-printingen har vi under de senaste åren bidragit i skapandet av en gemensam nationell plattform och ett gemensamt arbetssätt, säger Irén Lejegren (S) på Örebro län.
– Vid sommarens konferens får vi ett ypperligt tillfälle att ta det vidare till en internationell nivå. I förlängningen hoppas vi kunna stärka vår regionala konkurrenskraft och tillväxt vilket kan leda till nya arbetstillfällen i länet och i regionen.

Förutom de parter som är engagerade i det europeiska samarbetet, välkomnas också företag och andra organisationer som är intresserade av 3D-printing i olika material.