Ny ägare i Jönköping   Ola Pettersson, foto; Åsa Törnquist

Ny ägare i Jönköping

Publicerad
2020-02-27
Skribent
Redaktionen

Sedan den 1 december 2019 är det Ola Pettersson som är ny ägare till Canon Business Center i Jönköping.
Ola driver sedan tidigare även två liknande Business Center i Karlstad och Trollhättan, sedan år 2013 respektive år 2017.

Stor utvecklingspotential
Ola Pettersson kommenterar i ett pressmeddelande, att han ser att det finns många intressanta företag och entreprenörer i Jönköping. Likväl tycker han att Jönköping är en fantastisk stad som har potential att växa.

– Min ambition är att vi ska träffa så många företag som möjligt, lära känna marknaden och företagarna och på så sätt skapa de bästa förutsättningarna för att kunna se behoven och höra önskemålen. Samtidigt som marknaden kan lära känna oss och vad vi på Canon står för, säger Ola Pettersson, ägare till tre Canon Business Center.
– Då skapar vi en gemensam grund att stå på och säkerställer att vi har en gemensam målbild. Då kan vi leverera. Vårt mål är nöjda och glada kunder. Redan från dag ett kavlar vi upp ärmarna och jobbar på. Vi når målet tack vare dedikerade och engagerade medarbetare och fantastiska produkter. Men utan kunderna vore vi ingenting.