Kläder som förebygger skador   Foto; WAVR Tech

Kläder som förebygger skador

Publicerad
2020-02-18
Skribent
Redaktionen

Belastningsskador svarar för en stor del av den arbetsrelaterade ohälsan och sjukfrånvaron. Enligt en kartläggning från år 2017, kostar dålig arbetsmiljö i Sverige drygt 164 miljarder kronor varje år. Detta vill startup-bolaget WAVR Tech motverka med sin nya teknik.
Det handlar om arbetskläder, som med hjälp av sensorer, mäter kroppens rörelsemöter. Artificiell Intelligens, AI, analyserar sedan data om kroppens positionering, hållning och onaturliga rörelser.

– Vi kan upptäcka överbelastning och oergonimiska positioner, som kan leda till skador över en längre tid. Vi kan också upptäcka om en person, som arbetar ensam, är skadad, säger Patrik Zayas, VD på WAVR Tech.

Med data om hur en person rör sig, finns möjlighet att förstå var och i vilka arbetsmoment det föreligger förhöjd risk att skada sig, så att åtgärder kan vidtas. Effekterna är ökad hälsa hos individen och minskat produktionsbortfall på grund av sjukdom.

http://wavr.com/zentnl-for-battre-folkhalsa/