Testar en ny typ av pantsystem

Testar en ny typ av pantsystem

Publicerad
2020-01-30
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Miljö

För första gången ska ett pantsystem för take away-förpackningar testas i Sverige. Matlådor och kaffemuggar ska kunna lämnas in, där de tidigare har inhandlats, för att sedan diskas och återanvändas igen.
Detta är något som både ska spara resurser och minska nedskräpningen. Ett antal kaféer och lunchrestauranger i Stockholm och Göteborg är först ut med att testa systemet.

– Projektet ligger perfekt i tiden, och det bästa är att så många aktörer vill vara med. Pantsystemet kommer till en början att finnas på ställen vid KTH, Söderhallarna, SLU, Göteborgs universitet och vid Avenyn i Göteborg, säger Åsa Stenmarck, projektledare och resursexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.
– Det ger goda möjligheter att testa och utvärdera systemet och få fram bra rekommendationer på området.

Pant för återanvändning av take away-förpackningar finns i mindre skala i andra länder och storstäder, men det har inte testats tidigare i Sverige. Åsa Stenmarck menar att det är först nu som intresset för den här frågan har blivit stort.

– Enskilda aktörer har känt att det är svårt att starta upp den här typen av system på egen hand, fortsätter Åsa Stenmarck.
– Det är något som vi tar fasta på och därför samlar vi många aktörer i det här projektet, för att på så sätt komma så nära verkligheten som möjligt och hantera de utmaningar som finns.

En ökande trend
Mat i form av take away är en trend som ökar hela tiden, runt om i världen. En övergång från engångsartiklar, till förpackningar som går att återanvända, skulle minska den totala resursförbrukningen.
Det är inte bara avfallsmängden som skulle minska, dessutom behöver det produceras färre muggar och lådor. Därmed skulle även nedskräpningen minska. Engångsartiklar beräknas stå för så mycket som 43 procent av nedskräpningen i EU.

– Själva kulturen att vi hämtar allt mer mat och ibland äter den i farten är svår att ändra på, däremot går det att ändra på vilka produkter vi tar till hjälp när vi gör det, säger Åsa Stenmarck.
– Många take away-förpackningar används mer som transport av mat och dryck tillbaka till arbetsplatsen eller hemmet och där borde det gå att införa mer hållbara alternativ.

Till en början kommer fem fallstudier genomföras på olika kaféer och lunchrestauranger i Stockholm och Göteborg. Faller allt väl ut hoppas man kunna skala upp och inkludera fler matställen.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman