Medieinvesteringarna helåret 2019   Bild; IRM

Medieinvesteringarna helåret 2019

Publicerad
2020-01-08
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Under helåret 2019 minskade medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, med 2,9% jämfört med år 2018, motsvarande drygt 450 miljoner kronor. Totalt förmedlades det investeringar för drygt 15,3 miljarder kronor under år 2019.
De mediekategorier som haft starkast tillväxt under året är Bio, Sociala medier, Sök och Online video. Dessutom har kategorin Utomhus/trafikreklam utvecklats positivt under året, som under året blev större än de samlade printkategorierna. Detta kontra år 2009, då medieköpen inom print var nio gånger större än för Utomhus/trafikreklam.

Tuffare för vissa
De mediekategorier som under helåret 2019 uppvisade störst negativ tillväxt återfinns inom print. Tuffast hade mediekategorin Dagspress kväll, med en negativ tillväxt om 28,8%. Även kategorierna Populärpress och Fackpress backade kraftigt under året; med 24,2% respektive 21,5%.
Den kategori som har minskat mest i absoluta tal, blev TV med en negativ tillväxt om 156 miljoner kronor. Dock är TV fortfarande den enskilt största mediekategorin för mediebyråerna, men de samlade investeringarna för online är nu endast 3,7 procent lägre än investeringarna i TV.

– Trots röda siffror för helåret, drivet av Q4, kan vi konstatera att det har varit ett starkt och mycket intressant år för medieinvesteringarna. De totala investeringarna är de näst högsta sedan mätningarna påbörjades och Sveriges mediebyråer har under 2019 hanterat och köpt utrymme för över 15 miljarder kronor, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.
– Dock kan en viss avmattning skönjas, detta i och med att den allmänna konjunkturen har försvagats samt att annonseringen från spelbolagen dramatiskt har sjunkit under året. Vinnarna 2019 blev bio, sociala medier, sök och online video. Men, vi kan konstatera att den totala ökningen under året för digitala medier är blygsam. Detta kan sannolikt delvis förklaras av att annonsörerna fortsätter att prioritera varumärkeskommunikation och att pengar tas från digitala kanaler till förmån för räckviddsmedier. Även in-house-trenden påverkar.

Årets sista månad
Under årets sista månad minskade medieinvesteringarna med 5,2%, jämfört med samma period föregående år. Tre mediekategorier som stack ut och uppvisade positiv tillväxt under december var; Sociala medier, Online video samt Radio. Den kategori som ökade mest under månaden var sociala medier. Detta med en positiv tillväxt om 32%.
De mediekategorier som backade och uppvisade negativ tillväxt under december var Populärpress, DR/annonsblad, Dagspress kväll, Sök, Dagspress storstad, Fackpress, Online display, Bio, TV, Dagspress landsort samt Utomhus/trafikreklam.

– Återigen minskar medieköpen, i december med 5,2%. Trots detta blev december 2019 en oväntat stark månad. Samma månad 2018 kännetecknades av mycket stora volymer från spelbolagen och var ett all-time-high för en decembermånad sedan mätningarna startades. I ljuset av detta är minskningen om 5,2% oväntat liten och även den näst högsta decembernoteringen någonsin.
– TV tappade 5,7% under månaden, vilket är mindre än beräknat givet spelbolagens minskade andel i framförallt TV. Trots detta blev noteringen för kategorin den näst högsta någonsin för en decembermånad. De medier som ökade under månaden var Sociala medier, Online video och Radio. Samtliga tre kategorier gjorde ett all-time-high för en decembermånad, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediabyrå.

Bild; IRM