Fick lämna direkt

Publicerad
2020-01-27
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Personal

Med omedelbar verkan fick Petra Einarsson lämna tjänsten som VD för förpackningsföretaget BillerudKorsnäs. Den 5 november fick istället den tidigare styrelseordförande Lennart Holm uppdraget som tillförordnad VD.
Ordförandepositionen i styrelsen togs tills vidare över av ledamot Jan Åström.

– BillerudKorsnäs har en historisk möjlighet att aktivt bidra till omställningen mot en mer resurseffektiv och hållbar förpackningsindustri, säger Jan Åström, ny styrelseordförande.
– Styrelsen har konstaterat att bolaget inte har utvecklats i den takt som förväntats.

Arbetet med att rekrytera en permanent VD påbörjades omgående, när beslutet togs att Lennart Holm skulle bli tillförordnad VD.

– Vi är väl positionerade för framgång, säger Lennart Holm, tillförordnad VD.
– Strategin är tydlig och hela organisationen måste nu fokusera på att genomföra den med högt tempo, för att skapa värde för våra aktieägare, kunder och andra intressenter.

Lennart Holm har varit styrelseledamot hos BillerudKorsnäs sedan 2012 och ordförande sedan 2014. Han har tidigare bl a varit VD och styrelseordförande i Perstorpkoncernen samt verksam i Stora Enso.
Jan Åström som suttit i styrelsen sedan 2018 har lång erfarenhet från ledande positioner inom skogsindustrin. Han har exempelvis varit VD i Ahlstrom Munksjö, SCA och MoDo Paper.

– Styrelsen vill framföra sitt tack till Petra Einarsson, för hennes bidrag till BillerudKorsnäs, säger Jan Åström.
– Under hennes ledarskap har investeringen i KM 7 genomförts, Bergvik Skog Öst avyttrats, strategin reviderats och ett program initierats, för att ytterligare förbättra säkerheten.