Utvecklingen i Mediesverige

Publicerad
2019-12-12
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

År 2018 var ett motsägelsefullt år för de svenska medieföretagens ekonomi, speciellt för dagspressen.
Samtidigt hade de största bolagen inom kommersiell radio och TV ett mycket lönsamt år. Detta visar rapporten från MPRT, Myndigheten för press, radio och TV; Medieutveckling – Medieekonomi 2019.

– Analysen av de svenska medieföretagens ekonomiska resultat under 2018 förstärker bilden av att dagens alltmer globala medielandskap har såväl tydliga vinnare som tydliga förlorare också här i Sverige, säger Jonas Ohlsson föreståndare för Nordicom vid Göteborgs universitet.

Hårt drabbad mediegren
Den nya hårdare konkurrenssituationen på mediemarknaden har satt sina spår hos de flesta bolag, men det är dagspressen som är den enskilt mest drabbade.
En stadigt sjunkande försäljning återspeglar sig alltmer i tidningsföretagens ekonomiska resultat. Den genomsnittliga bruttomarginalen för den del av tidningsbranschen, som helt eller i huvudsak finansierar sin verksamhet utan driftsstöd, föll från +0,9 till -2,2%.
Det är det sämsta resultatet hittills och framför allt landsortspressen har tagit stryk, där 14 av 19 företag gick med förlust. För stödberättigade tidningar gick det däremot bättre. För tredje året i rad presterade gruppen landsortstidningar med driftsstöd ett samlat resultat över nollstrecket.

– Rapporten visar på det stora behovet av ett fortsatt stöd för dagspressen, vars betydelse för demokratin inte kan underskattas säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör på MPRT.
– Det är framför allt oroande att se utvecklingen för den lokala journalistiken; där ju dagstidningarna svarar för ca 70% av de kommunala nyheterna.

Färre annonser är förklaringen
Den viktigaste förklaringen till de sjunkande intäkterna i den svenska tidningsbranschen är en fallande annonsförsäljning. Under 2018 sjönk annonsförsäljningen i tryckta tidningar med 12% medan den digitala annonseringen ökade med 5%.
Under de senare åren har samtidigt satsningarna på digitala publikintäkter ökat. Förra året redovisade många av landets tidningsföretag en stark tillväxt i försäljningen av digitala prenumerationer.
Tillväxten kompenserade dock inte för nedgången för tryckta tidningar, vilket innebär att tidningsförsäljningen som helhet fortsatte att minska under året.

Rekordstarkt resultat
Den svenska tv-branschen är däremot inte en bransch i kris. Både TV4 och Nent Group hör till de mer lönsamma på den svenska mediemarknaden. Rörelseresultatet för TV4 AB var 1 374 mkr och är det starkaste för företaget någonsin.
En förklaring till TV4s rekordstarka resultat var att investeringarna i tv-reklam visade på god tillväxt. Likaså visar sig investeringarna i radioreklam ge en positiv utveckling för det ekonomiska utfallet. För Bauer Media, den största aktören på den kommersiella radiomarknaden, slutade 2018 med både ökad omsättning och ett förbättrat resultat.

Rapporten Medieekonomi 2019 (öppnas i ett nytt fönster);
https://www.mprt.se/Documents/Publikationer/Medieutveckling/Medieekonomi/Medieekonomi-2019.pdf?epslanguage=sv

Bilagor till rapporten Medieekonomi 2019 (öppnas i ett nytt fönster);
https://www.mprt.se/Documents/Publikationer/Medieutveckling/Medieekonomi/Medieekonomi%202019-Bilagor.pdf?epslanguage=sv