Jul är härligt, men tänk på detta

Jul är härligt, men tänk på detta

Publicerad
2019-12-10
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Julbord, företagsfester och -gåvor, ja allt detta är trevligt. Vi har tittat på skatteverkets regler, för vad som gäller. Läsvärt helt enkelt.

Gåvor till anställda
Huvudregeln är att gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga. Undantaget är julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. En sådan gåva är skattefri så länge gåvans värde, det vill säga marknadsvärdet inklusive moms, inte överstiger vissa beloppsgränser. Vilka beloppsgränser som gäller beror på vilken typ av gåva det är. Om värdet överstiger dessa beloppsgränser är gåvan skattepliktig från första kronan.

Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms. I gåvans värde räknas inte arbetsgivarens kostnader för administration och transporter av gåvorna in.
Gåvor som lämnas i pengar är däremot inte skattefria. Som pengar räknas även andra betalningsmedel som check, postväxel och presentkort som kan bytas mot pengar. Presentkort som inte kan bytas mot pengar kan däremot vara en skattefri gåva.

Julbord och företagsfest
Fri kost som arbetsgivaren bjuder de anställda på kan i vissa fall vara en skattefri förmån, exempelvis vid intern representation som personalkonferenser, julbord eller personalfester. I andra fall är fri kost en skattepliktig förmån för den anställda.
Avdrag för personalfest medges för högst två fester per år. Arbetsgivare får göra avdrag för julbord enligt samma regler som gäller för andra typer av personalfester.

 

 

Mer finns att läsa på Skatteverkets hemsida

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman