Full pott i hållbarhet

Full pott i hållbarhet

Publicerad
2019-12-17
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Miljö

Endast åtta svenska börsnoterade bolag, av drygt 170, fick sex av sex poäng i rankningen Hållbara Bolag, av Dagens Industri, Aktuell Hållbarhet och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Rankningen förhåller sig till Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmål som FN har satt.
På listan placerar sig New Wave Group, Arctic Paper, BillerudKorsnäs, Swedol, Rottneros, Atlas Copco, Hexpol och Qliro.

Kriterierna som ger poäng;

 • Har en hållbarhetsstrategi.
 • Gör en koppling mellan FN-målen och sitt eget hållbarhetsarbete.
 • Integrerar FN-målen i affärsmodellen.
 • Har kartlagt sin verksamhet avseende hur den bidrar till FN-målen, både positivt och negativt.
 • Har kartlagt sin verksamhet avseende risker kopplade till FN-målen.

FNs 17 hållbarhetsmål;

 • Ingen fattigdom
 • Ingen hunger
 • God hälsa och välbefinnande
 • God utbildning för alla
 • Jämställdhet
 • Rent vatten och sanitet
 • Hållbar energi för alla
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Minskad ojämlikhet
 • Hållbara städer och samhällen
 • Hållbar konsumtion och produktion
 • Bekämpa klimatförändringen
 • Bevara hav och marina resurser
 • Skydda ekosystem och biologisk mångfald
 • Fredliga och inkluderande samhällen
 • Genomförande och globalt partnerskap

Klicka här för att läsa New Wave Groups hållbarhetsrapport