Företagens digitala mognad

Företagens digitala mognad

Publicerad
2019-12-06
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Den digitala transformationen i näringslivet går snabbt. Myndigheten Tillväxtanalys har publicerat en rapport, baserad på studier om de svenska företagens digitala mognad. Den presenterades under ett seminarium, i mitten av september.

Stora är mognare
Resultaten, som publiceras i rapporten, visar att stora företag i genomsnitt är mer digitalt mogna än små och att den mognadsgraden varierar mellan olika regioner och branscher.
Främst är det branscherna inom information och kommunikation, energi och återvinning samt handel som driver utvecklingen, medan byggindustri, transport- och magasineringsföretag, hotell och restauranger samt tillverkningsindustri är mindre mogna.

Fler resultat
Dessutom framkommer det att den digitala kompetensen ligger högt eller runt genomsnittet, när man jämför med andra länder i OECD-området. Detta är dock individuellt beroende på företag.
Det finns en korrelation mellan mer digital mognad med högre produktivitet och lönsamhet. Detta är dock inget nödvändigt, men en förutsättning.

Med digital mognad menas flera olika teknologier, exempelvis; data- och affärssystem, molnlagring, robotar och automation samt 3D-printing. Tillväxtanalys arbetar just nu med ett nytt projekt, som behandlar hur digital kompetens kommer se ut nu och framöver inom utbildning och näringsliv. Detta ska vara klart till andra kvartalet 2020.

https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.495384fd16c5ec6fa439d3cd/1568291265913/pm_2019_12.pdf