Får vi en digital e-krona?

Får vi en digital e-krona?

Publicerad
2019-12-18
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Nu är det på gång; Riksbanken ska utveckla en plattform för att i testmiljö undersöka möjligheter och begränsningar för ett digitalt betalningsmedel; en e-krona.
https://www.dn.se/ekonomi/riksbanken-testar-e-kronan-i-nytt-projekt/

En e-krona skulle ge allmänheten tillgång till ett digitalt komplement till kontanter, där staten står som garant för pengarnas värde.
https://www.riksbank.se/sv/betalningar–kontanter/e-krona/

Bra eller dåligt eller äventyrligt … oavsett gäller det att håller reda på pengarna.