Digitala medieköp minskar på bred front   Illustration; Sveriges Mediebyråer

Digitala medieköp minskar på bred front

Publicerad
2019-12-10
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 4,2% under november 2019, jämfört med samma månad 2018.
Månadens vinnare blev mediekategorin radio; som uppvisade en positiv tillväxt om 12,9% och gjorde sin bästa novembermånad någonsin. Samtidigt backade de totala digitala medieköpen med hela 6,2% under månaden.
Totalt förmedlades medieinvesteringar för nästan 1,3 miljarder kronor under november 2019.

De mediekategorier som ökade under november var radio, bio, sociala medier, TV samt utomhus/trafikreklam. Kategorin radio uppvisade en positiv tillväxt om 12,9%. Totalt investerades drygt 50 miljoner kronor under månaden, vilket är den starkaste november någonsin för kategorin.
Även bio uppvisade stark tillväxt under månaden och ökade med 9,1%. Trots detta backade de totala medieinvesteringarna med 4,2% under november, vilket är den svagaste novembermånaden sedan 2014.

– November blev ett kvitto på att de traditionella räckviddsmedierna; såsom radio, utomhus/trafikreklam och TV, fortsatt är lokomotivet i marknaden. Mediekategorin radio gjorde sin starkaste novembermånad någonsin och även bio ökade kraftigt, säger Staffan Slörner, vd på Sveriges Mediebyråer.
– De digitala kanalerna går trögare och backade med totalt 6,2% i november. Möjligen på grund av svårigheter med enhetliga valutor och en brist i förtroende för vad de levererar i förhållande till de traditionella och mer ”trygga” kanalerna.

Den mediekategori som hade det tuffast i november var populärpress, som backade med 39,6% jämfört med samma månad föregående år. Ackumulerat har kategorin en negativ tillväxt om 24,2% under 2019. Även mediekategorierna fackpress, DR/Annonsblad, dagspress kväll, online video, dagspress landsort, dagspress storstad, online display samt sök uppvisade negativ tillväxt under november.

– De totala medieköpen backade i november och ackumulerat har medieköpen backat med 3,1% sedan januari, motsvarande 433 miljoner kronor. De digitala köpen backade på bred front; totalt 6,2%. Samtliga digitala kanaler minskade i november, utom sociala medier, som ligger kvar på 2018- års nivå, säger Jochum Forsell, senior partner på Hear Mediabyrå.

– Vi har sett en trend där tillväxten i de digitala kanalerna minskar, och november förstärker den trenden; tillväxten ackumulerat 2019 för digitala kanaler är under 1%.