De grafiska branschpriserna 2019   Från vänster; Håjan Linjemärker, Tobias Trofast, Elin Strandberg, Ravindra Parasnis och Pelle Andersson, foto; Bengt Ljungberg

De grafiska branschpriserna 2019

Publicerad
2019-12-19
Skribent
Redaktionen

Under Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, den 26-29 september, utdelades Grafiska Yrkenas Branschpris till Pelle Anderson, grundare av företaget A4 samt en av medgrundarna till tidningen Metro år 1995.
Branschpriset delas ut, likväl som de andra tre priserna från stiftelsen Grafiska Yrkenas Främjande, till en person som gjort mycket för de grafiska yrkenas främjande. De andra priserna är Formgivningspriset, Utbildningspriset och Uppsatspriset.

Grafiska Branschpriset
Branschpriset 2019, tillsammans med ett stipendium på 100 000 kronor, till Pelle Anderson motiveras med att hans innovationsrikedom, har satt press på grafisk industri att ständigt utvecklas till att bli bättre. Prismottagaren grundade mediekonsultföretaget A4 år 1987 och är en utbildad journalist vid Journalisthögskolan i Stockholm, 1973-1974. Pelle beskrivs som en stark och framåtdrivande entreprenör.

Grafiska Formgivningspriset
Formgivningspriset 2019, tillsammans med ett stipendium på 50 000 kronor, tilldelas Håkan Linjemärker med motiveringen att han är en unik röst i svensk bokform. Denna prismottagare är en av Sveriges främsta formgivare och har ständigt utmanat gränserna för vad ett bokomslag kan vara.

Grafiska Utbildningspriset
Utbildningspriset 2019, tillsammans med ett stipendium på 50 000 kronor, tilldelas Tobias Trofast med motiveringen att han väglett studenterna på Campus Norrköping, vid Linköpings universitet. Med nu tjugo års erfarenhet av undervisning i medieproduktion, har han undervisat i såväl färglära, färgproduktion och färghantering, som i publicering, prepress, tryckteknik och materiallära.

Grafiska Uppsatspriset
Uppsatspriset 2019, tillsammans med ett stipendium på 25 000 kronor, tilldelas Elin Strandberg för hennes uppsats; Ljuskällors påverkan på teckensnitts läsbarhet. Motiveringen är att uppsatsen belyser ett område ur flera perspektiv och lyfter kunskapen om bra förutsättningar för ett naturligt läsande av text på papper. Elin Strandberg har studerat Grafisk Produktion vid Linköpings universitet.