Bryter samgåendet   Foto; Michael Zimmermann @ Pixabay

Bryter samgåendet

Publicerad
2019-12-05
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

I april undertecknade TU – Medier i Sverige och Sveriges Tidskrifter en avsiktsförklaring, med målet att bilda en ny, gemensam branschorganisation.

– I en tid när det politiska och mediala landskapet snabbt förändras och hoten mot de fria medierna kommer från många håll, är det nödvändigt att kraftsamla och stärka varandra i mediebranschen, kommenterade Helle Klein, ordförande för Sveriges Tidskrifter, när nyheten meddelades.
– Jag ser fram mot en spännande resa när vi bygger en ny branschorganisation, där tidskrifter och dagstidningar kan agera offensivt tillsammans och ta nästa steg in i digitaliseringen.

Nu har det dock framkommit uppgifter om att TU valt att gå en annan väg, vilket innebär att de båda organisationerna kommer fortsätta bedriva sina verksamheter, var och en för sig.

– Det är tråkigt att TU fattat det här beslutet. Vi inom Sveriges Tidskrifter är övertygade om att mediebranschen behöver mer samarbete och en stark enad röst inför alla de hot vår sektor och demokratin står inför, kommenterar Helle Klein, ordförande för Sveriges Tidskrifter.
– Både vad gäller hoten mot den svenska tryck- och yttrandefriheten, mot enskilda journalister likväl som hur vi ska hantera det faktum att de globala monopolitiska nätjättarna tar stora delar av branschens annonsintäkter.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman