PromotionBiet 2019

PromotionBiet 2019

Publicerad
2019-11-20
Skribent
Redaktionen

Då är tiden inne att nominera till PromotionBiet 2019, där uppmärksammas bra företeelser i branschen under 2019.

Årets Leverantör 2019
Priset tilldelas ett företag i tillverknings/importörs/grosssistledet med etablerad och fast verksamhet i Sverige. Branschen nominerar via mail med motiveringar. Enbart återförsäljare och förädlare kan rösta i denna kategori.
Kriterier:

 • En leverantör med flera svenska kunder i sin portfölj
 • Hög servicenivå, god kvalitetsstyrning och leveranssäkerhet
 • Nytänkande som samarbetspartner för sina kunder
 • God kvalitet på produkterna
 • Arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor
 • Skapar goda kundrelationer
 • Bidrar till att utveckla branschen
 • Stabil ekonomi

 

Årets Återförsäljare 2019
Priset tilldelas ett företag i distributörsledet med etablerad fast verksamhet i Sverige. Branschen nominerar via mail med motiveringar. Enbart leverantörer och förädlare kan rösta i denna kategori.
Kriterier:

 • Hög serviceniviå och god kvalitetsstyrning
 • Nytänkande som samarbetspartner för sina kunder
 • Söker nya försäljningsmöjligheter
 • Levererar med kvalitet
 • Arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor
 • Skapar goda kundrelationer
 • Bidrar till att utveckla branschen
 • Stabil ekonomi

 

Årets Förädlare 2019
Priset tilldelas ett företag med etablerad fast verksamhet i Sverige. Branschen nominerar via mail med motiveringar. Enbart återförsäljare och leverantörer kan rösta i denna kategori. Man kan inte nominera egen verksamhet.
Kriterier:

 • Hög serviceniviå, god kvalitetsstyrning och leveranssäkerhet
 • Nytänkande som samarbetspartner för sina kunder
 • Lösningsorienterad

 

Årets Hållbarhetspris 2019
Priset kan tilldelas en person eller en verksamhet. Branschen nominerar via mail med motiveringar. Alla kan rösta i denna kategori. Man kan inte nominera egen verksamhet eller sig själv.
Kriterier:

 • En leverantör eller distributör som har gjort en insats för miljön, antingen inom den egna verksamheten eller för branschen
 • Driver miljö- och hållbarhetsfrågor
 • Nytänkande och strävar efter förbättring
 • Bidrar till att utveckla branschen

Årets Kampanj 2019
Priset tilldelas en projektgrupp eller en verksamhet. Tävlingsbidragen skall vara framtagna av en svensk köpare i samarbete med en svensk aktör. Branschen nominerar via mail med motiveringar. Alla kan rösta i denna kategori. Det är tillåtet att nominera egen verksamhet.
Kriterier:

 • Kreativa lösningar där produktmediet nått ut och haft
  framträdande roll
 • Kampanjen ska haft effekt och visa måluppfyllnad
 • Relevans och tydlighet
 • Gott omdöme, gäller såväl i budskap som val av produkter

 

Nominerigs mail
Nominera via mail info@sbpr.se
OBS ange kategori i ämnesrutan på mailet
Alla nomineringar hanteras med sekretess och hanteras endast av juryn.

Nomineringar ska ske till info@sbpr.se
SENAST 15/12 2019.