Hög annonseffekt

Hög annonseffekt

Publicerad
2019-11-26
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Effekten av nyhetsmedia, en rapport från GroupM, visar att både printad och digital reklam i nyhetsmedia ger god effekt, jämfört med andra medieslag. Studien i rapporten är unik i sig och till grund för rapporten har man använt sig av Nordens största ROI-databas. ROI betyder Return Of Investment.

– Vi på GroupM har Nordens största ROI-databas och det här är första gången som en metastudie genomförs, för att påvisa effekten av nyhetsmedia, i såväl print som digitalt, säger Andreas Nordfors, på GroupM.
– Genom att dessutom ta perspektivet både kring försäljnings- och varumärkeseffekt skapas en unik helhetssyn av den fulla impact som nyhetsmedia kan ha på en annonsörs affär.

Skapar synergier
En av slutsatserna är att nyhetsmedia som kanalval har en viktig roll att spela för annonsörer som vill påvisa effekt. Dessutom visar studien på starka synergier mellan nyhetsmedia och sk performance-medier.
En annonsör som investerar i nyhetsmedia har i genomsnitt 70% högre ROI för sin sökordsannonsering, 30% högre ROI för sin online-videoannonsering och 32% högre ROI för medieinvesteringar i sociala medier.

– Det är ju bara att titta på senaste årens Last-click-perspektiv som sällan ger en rättvis bild av annonsörens effekt. I dessa fall får onekligen aktörer som Google och Facebook för mycket beröm, eftersom man är den sista plattformen som målgruppen kommer ifrån innan man hamnar hos varumärket, säger Andreas Edehorn, försäljningschef på Stampen Media.

Rapporten är även unik eftersom det är första gången som Bonnier, Schibsted, Stampen och Mediekompaniet, Sveriges fyra största medieaktörer, samarbetat kring ett insiktsprojekt av den här storleken.

– Äntligen börjar begreppet nyhetsmedier sätta sig i branschen som en benämning för kanalvalet nyhetskontext, oavsett om vi snackar digitalt eller print, säger Martin Irborg, försäljningsdirektör på Mediekompaniet.
– Men i rapporten nöjde vi oss inte med att stanna där, utan vi har också brutit ner effekten på digital display och print separat. Det visar ju sig att båda kanalerna ger bra pang för pengen till annonsören.

Rapporten presenterades på Mediedagen, den 19 september på Münchenbryggeriet i Stockholm.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman