Utvecklingen ger möjlighet till ökad produktion

Utvecklingen ger möjlighet till ökad produktion

Publicerad
2019-10-28
Skribent
Redaktionen

Med över 200 000 kunder i fler än 150 länder är SAi en av de globalt ledande företagen inom mjukvara för skylt-, display- och storformatsbranschen. I år firar företaget sitt 30-årsjubileum och i en intervju med Mark Blundell, VD på SAi, delar han med sig av sina tankar på och erfarenheter av de förändringar som skett och vilka nya teknologier för branscherna som man numera kan dra nytta av.

Mark Blundell

Under de 30 år som SAi varit verksamma, måste det skett en hel del förändringar. Kan du berätta lite?

– Det är verkligen sant. Tillverkarna har tagit enorma steg, när det kommer till både hårdvara, mjukvara och förbrukningsprodukter, både gällande utbud och kvalitet, säger Mark Blundell.
– Mycket beror på att de skärpta miljökraven och ett grönt alternativ har fått stort fokus för såväl varumärken och producenter, som regeringar, myndigheter och media.

– Det är bara att konstatera och det märks i form av en fortsatt ökning av UV-härdbara material, latex och andra gröna printtekniker, samtidigt som en uppenbar nedgång skett inom exempelvis solvent-tryck.

Om man jämför förutsägelserna om framtiden för tre decennier sedan med hur branscherna ser ut idag – hur mycket stämde?

– Jag tror inte alla förutsägelser blev helt korrekta. För 25-30 år sedan fick vi veta att print skulle förstöra industrin för skärvinyl. Fast verkligheten blev, speciellt bland våra kunder, att minst hälften av all skyltning fortfarande är skärvinyl, svarar Mark Bundell.
– Dessutom förutspåddes det att digital signage var hotet, som skulle ta död på print-industrin. Där har det faktiskt visat sig att det handlar om en kompletterande teknik, som ger möjligheter, snarare än att vara ett hot. Ett exempel är att ungefär hälften av skyltarna på motorvägen nära vårt huvudkontor utgörs av digital signage.

Eftersom att digital signage inte har dödat branschen, handlar det alltså mer om att skyltbutiker och företag inom storformat kan använda den nya tekniken för att öka sin konkurrenskraft – är det så vi ska se det ?

– Absolut. Ett annat bra exempel är att 3D-print inte, som många trodde, förstört den traditionella produktionen, utan kompletterar den och gett ett ökat mervärde till åtskilliga av produkterna. Det är fantastiskt att den här tekniken nu är tillgänglig för den här branschen.
– En del av skylt- och storformatsföretagen börjar integrera 3D-printade produkter i 2D-printad grafik, exempelvis inom bilfoliering. Om man blandar de olika teknikerna, kan man skapa mer iögonfallande produkter för slutkunderna och maximera deras investering och förhoppningsvis även deras lönsamhet.

– Jag tror det är vägen framåt för både skylt- och tryckföretagen och att många tillverkare och producenter börjar tänka i dessa banor också.

Hur uppnår ni det, som utvecklare av programvara för skyltindustrin?

– Vi insåg för länge sedan, att som programvaruleverantörer är det ett måste för att man ska kunna erbjuda en helhetslösning, som inte bara fokuserar på färg och RIP-hastighet.
– Jag tror, att de flesta skulle hålla med om att SAi aldrig varit rädda, för att vara innovativa och att vi varit en vägvisare och problemlösare när det gäller många av våra kunders problem.

– Detta innefattar på vilket sätt kunder har tillgång till och betalar för antingen tjänsten eller produkten, som optimerar deras möjligheter att hålla koll på sin verksamhet. Som jag sa, så är vi inte ett företag som ska hindra teknikutvecklingen, tvärtom; något som är viktigare nu än någonsin.
– Allt fler av våra kunder är av den yngre generationen, som kanske fortsätter driva familjeföretaget eller startar ett företag från grunden. Oavsett vad, är de i en ålder där man inte bara ser den nya tekniken, utan man försöker även implementera den i allt vad man gör.

Bortsett från hur ni hjälper skylttillverkare och storformatsföretag att driva sina företag; vad gör SAi för att förbättra hur företagen kan arbeta med sina egna kunder?

– Genom att säkerställa att våra kunder blir effektivare i sitt arbetsflöde, så de förbättrar sina produktionstider; det är kärnan i vårt arbete. En stor del av detta handlar om att förbättra funktionaliteten, från design till produktion, i våra egna produkter, vilket bl a manifesterades med den stora uppdateringen vi släppte till Flexi under andra kvartalet i år.
– Vi har också introducerat ett online-bibliotek, som gör det möjligt för våra prenumerationskunder att, snabbt och enkelt, få tillgång till över 6,5 miljoner bilder, grafik och mallar. Det gör att det är lätt att ladda ner det som behövs direkt i programmet, vilket sparar otroligt mycket tid.

– Med tanke på potentialen i vårt programsortiment hoppas vi på att även fortsättningsvis kunna utnyttja ny teknik för att förbättra hur våra kunder arbetar.

Intressant, kan du berätta mer om det?

– Till att börja med har vi augmented reality, AR, som vi redan använder i den nya VirtualSign-appen. Den skapar en visuell presentation av hur skylten kommer se ut i verkligheten, men gör det i mobilen. I huvudsak möjliggör det för skylt- och displayföretag att visa sina kunder hur arbetet kommer se ut till slut och var det kommer att exponeras.
– Målet med detta är att ge företagen ett sätt att säkra sina ordrar snabbare och kanske till och med öka produktionen, genom en förbättrad köpprocess och kundinteraktion. Det är ett litet steg i rätt riktning och ger våra kunder ett bättre arbetssätt med sina kunder. Det är inte bara bra, det är även roligt och nödvändigt.

– Vi har även börjat titta på artificiell intelligens, AI, som jag tror har potential att revolutionera hur skyltar designas.

Är det ert samarbete med Oxford University i Storbritannien du tänker på?

– Helt rätt. Vi har höga förhoppningar om tekniken och vi har upprättat ett forskningsprojekt på tre års tid, som undersöker möjligheten att utveckla en AI-assisterande programlösning.
– Vi är fortfarande bara i början, men vi lägger samman data för att hitta nya trender och nya beteenden hos skyltdesigners. Om vi upptäcker ett tydligt mönster, kan en programvara hjälpa företagen i framtiden med smarta förslag.

– Det skulle alltså kunna hjälpa dessa att minska tiden och även kostnaden för designen och därmed vara ett direkt svar på en framtida utmaning.

Då ser vi fram emot att få höra mer om det, ju längre ni kommer i projektet. I år har SAi funnits i 30 år; hur ser det ut om ytterligare 30 år; år 2049?

– Jag tror, att vi kommer se en mycket tydligare integration med nya tekniker i hela arbetsflödet, där allt är mer sömlöst än det är idag. När det kommer till lokal skyltning, tror jag, att vi kommer se företagen växla från att använda stora flatbädd-pressar, till mindre maskiner.
– Jag misstänker också, att vi nog kommer se en typ av bläck som gör jobben snabbare.

– Fast de här förutsägelserna blir också mycket osäkra. Teknikutvecklingen går allt snabbare och nya innovationer kommer allt tätare. Inget verkar omöjligt.