Hållbarhet på agendan

Hållbarhet på agendan

Publicerad
2019-10-22
Skribent
Redaktionen

Det i princip första som hände när vi klev genom entrédörren till Nordic Profile Fair, den 14-15 augusti på Elmia i Jönköping, var att vi stötte på representanterna för RHP; Rådet för hållbar produktmedia.
Den första dagen var Roger Lobergh, Louise Lindroth och Elin Axelsson, från Master Design respektive Olsson & Co och Wackes, där. Dessa tre utgör hälften av det totala antalet initiativtagare till projektet, resterande är Marknadsbyrån, New Wave Group samt Sandryds.

– Vi är ett nätverk av aktörer som delar en hållbar vision för produktmediabranschen. Tanken är att det ska vara en samlingsplats för kunskap, diskussion och information för hela branschen och vi söker breda samarbeten för hållbarhet, säger Elin Axelsson, Sustainability Manager på Wackes AB.

Tanken att man vill stötta och driva branschen mot en mer hållbar utveckling, något som alla har ett ansvar för.

– Vi behöver rusta oss för framtiden. Branschen måste bli bättre på de här viktiga frågorna, säger Louise Lindroth, hållbarhetsansvarig på Olsson & Co.
– Många har insett det redan och tillsammans kan vi hjälpa varandra att komma längre, än vad respektive bolag skulle gjort på egen hand.

Det kan exempelvis handla om en standard för dokumentation, där man kräver att företagen går i god för CSR-frågor, som är behandlar företagens samhällsansvar ur ekonomiska, milljömässiga och sociala perspektiv. Detta för att alla inte ska ha olika och på så sätt skapa en enighet.

– Vi finns här på Nordic Profile Fair för att vi vill lyfta hållbarhetsfrågan. Vi vill se den högt upp på dagordningen och se om vi kan få fler att bli aktiva i vårt nätverksarbete, säger Roger Lobergh, inköps- och hållbarhetschef på Master Design.
– Branschen har många utmaningar och vi behöver priotitera och fokusera på de viktigaste frågorna och göra skillnad i dessa. Vi är inte är inte någon motsättning mot någon annan gruppering, utan vill bara ses som ett positivt initiativ.

Addera flera värden
I branschen har man länge talat om produkt och pris, men man måste nu bli bättre på att tala om andra värden, menar RHP. Rådet anser att om produktmedia fortsättningsvis ska vara attraktivt för kunderna att konsumera, måste man ta det ett steg längre. Varför ska kunderna annars välja produktmedia?

– Vi måste addera andra värden så kunden förstår användarnyttan och styrkorna med produktmedia och hållbarhet är ett av värdena i allra högsta grad, säger Roger Lobergh.
– Många av våra kunder har idag tydliga kravställningar, utifrån sina egna strategiska hållbarhetsarbeten.

– Vi måste tänka hållbarhet redan på produktutvecklingsstadiet och fortfarande måste det finnas ett syfte med produktens existens. Det finns mängder av frågor att ta itu med, men man kan börja med att fråga sig hur man designar en optimalt hållbar förpackning.

Något som är givet är även att man ska se någon prestige i hållbarhetsfrågan och samtidigt förstå, att man aldrig kommer bli färdig med arbetet. Processen är ständigt pågående och man kommer hela tiden hitta nya sätt att prioritera och förbättra.

– Det är viktigt att vi inte är passiva, vi måste våga agera i det här, säger Roger Lobergh.
– Vi är övertygade om att hållbarhet är sättet att få till en lönsam affärsmodell. Att kunna sälja på värdet är något kunder kommer efterfråga och om vi är kunniga nog att möta deras behov, då har vi allt att vinna, avslutar Louise Lindroth.

Roger Lobergh, Louise Lindroth, Elin Axelsson