Delårsrapport från NWG   Aktiegraf

Delårsrapport från NWG

Publicerad
2019-10-23
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

I augusti släppte New Wave Group sin delårsrapport för andra kvartalet 2019. Under perioden 1 april-30 juni uppgick nettoomsättningen till 1 689 miljoner kronor, 11% (6% i lokala valutor) högre jämfört med föregående år (1 523,2 miljoner).
Rörelseresultatet uppgick under perioden till 119,6 (137,3) miljoner kronor och periodens resultat uppgick till 83,7 (106,8) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 1,28 (1,60) kronor. Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 9 (124,6) miljoner kronor.

– Jag är fortsatt mycket nöjd med vår försäljningstillväxt. En ökning med 11% (6% i lokala valutor) är bra, inte minst med tanke på att vi hade en viss negativ kalender effekt och samtidigt mötte ett kvartal som föregående år ökade med 11%, kommenterar Torsten Jansson, VD på New Wave Group.
– Det var det 20:e kvartalet i rad med organisk tillväxt, vilket visar att våra investeringar ger resultat. Dessutom växte vi i båda försäljningskanalerna och samtliga segment, vilket ger en trygghet i sig.

– Extra roligt är att vi har en tillväxt på 18% i försäljningskanalen detaljhandel och inte minst Craft utvecklas mycket starkt här. Även profil visar en god tillväxt med 7%.
– Resultatet för kvartalet belastas av ökade kostnader som främst är relaterade till marknadsinsatser inom team och infrastruktur. Bruttomarginalen är fortsatt stark.

Första halvåret
Under perioden 1 januari-30 juni uppgick nettoomsättningen till 3 193,9 miljoner kronor, vilket var 14% (8% i lokala valutor) högre än föregående år (2 796 miljoner).
Rörelseresultat uppgick till 165,6 (155,9) miljoner kronor och periodens resultat uppgick till 109,7 (112,7) miljoner kronor.
Resultat per aktie uppgick till 1,68 (1,70) kronor. Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -56,1 (131,2) miljoner kronor och soliditeten uppgick till 44,7 (49,7) %. Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 79,2 (55,8) %.

– Försäljningstillväxten blev 14% för första halvåret (8% i lokala valutor). Rörelseresultatet är strax över föregående år och periodens resultat något lägre. Vår stora satsning på team fortsätter och även utbyggnad av våra distributionsenheter för ytterligare tillväxt, kommenterar Torsten Jansson.
– Dessa två poster utgör den stora delen av ökningen av externa kostnader. Vi fortsätter med att förstärka vår försäljningsorganisation och som ett exempel är 27 personer av den totala ökningen på 39 anställda inom försäljning. Jag ser det som en investering som kommer att ge avkastning framåt.

Torsten Jansson uttrycker i kommentarer, att han ser mycket positivt på framtiden och att de ser en fortsatt försäljningstillväxt.