Vill begränsa PostNord   Riksdagsledamöterna Denis Begic (S), Jessika Roswall (M) och Mikael Larsson (C), foto: Mikael Koff

Vill begränsa PostNord

Publicerad
2019-09-10
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Print & mer

I en rapport har Arena för framtidens distribution, ett projekt som drivs av Grafiska företagen, tillsammans med 21 Grams och Citymail, presenterat politiska förslag för ökad konkurrens och mångfald på produktions- och distributionsmarknaden.

Exempelvis skriver man i rapporten att PostNord har expanderat sin verksamhet på ett sätt som motverkar olika marknaders konkurrens. Därför har man tagit fram fem förslag som ska begränsa PostNords möjligheter att fritt expandera utanför sitt huvuduppdrag.

– Situationen börjar bli ohållbar för flera av företagen i den grafiska branschen. För oss är den principiella frågan om PostNords uppdrag viktigt och här riktar vi oss till ägaren, säger Ravindra Parasnis, VD på Grafiska företagen.
– Att PostNord, som är en dominerande aktör, har möjlighet att uttnyttja sin position till att konkurrera med företag på alla möjliga kringliggande marknader lägger en våt filt över konkurrensen på marknaden.

Osund ställning
PostNords dominans på brevmarknaden är näst intill total. Den ställningen utnyttjar PostnNord på områden som ligger utanför sitt huvudsakliga uppdrag. Exempelvis ger man kunder, som använder deras tryckeri, en rabatt som inget annat tryckeri har möjlighet att ge.

– Vi har ett antal medlemsföretag som är djupt bekymrade. De måste sänka sina produktionskostnader med uppemot 25% för att kunna konkurrera med Strålfors. Det är en omöjlighet.

De fem förslagen som presenteras handlar om att begränsa PostNords uppdrag; avyttra verksamheten utanför den samhällsomfattande posttjänsten, anpassa utdelningsfrekvensen, upphandla den samhällsomfattande posttjänsten, skärpa statens ägarstyrning och förtydliga PTS konkurrensfrämjande uppdrag.

Riksdagsledamöter på plats
Seminariet avslutades med en utfrågning av riksdagsledamöterna Denis Begic (S), Jessika Roswall (M) och Mikael Larsson (C). De var slående överens om att postfrågan behöver utredas vidare, men de påpekade att det finns svåra hinder för att faktiskt ta tag i frågan.

– Just förhållandet stad och land i kombination med den tekniska utvecklingen gör frågan svår. Man måste se till att postgången fungerar i hela landet och ingen vill vara politikern som försämrade posten. För det krävs ett stort politiskt mod, konstaterade Jessika Roswall.

– Det är sant. Men samtidigt har det krävts modiga grafiska företag som pekar på de stora problemen som kommer av PostNords agerande. Så nu är det dags för politikerna att vara modiga, säger Ravindra Parasnis.

Länk till rapporten online

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman