Stort förvärv av återförsäljare

Publicerad
2019-09-11
Skribent
Redaktionen

Återförsäljaren Company Line har nu förvärvats av handelskoncernen Momentum Group. Företaget, som grundades år 1988, säljer produktmedia, yrkes- och profilkläder i sina butiker i Kiruna och Luleå.

– Som familjeföretagare har valet av en delägare, som skulle kunna hjälpa oss att förstärka och vidareutveckla Company Line, naturligtvis inneburit många olika ställningstaganden. Vi har noga övervägt olika alternativ, säger Robert Lindström, VD och ägare i Company Line.
– Med sitt tydliga fokus på starka nischföretag inom yrkes- och profilkläder, finansiella resurser och väletablerade relationer med våra leverantörer var Momentum Group dock ett naturligt val som ny ägare för Company Line i framtiden.

Företagets vice VD, Oskar Lindström, uttrycker positiva känslor i och med att man nu ingår i Momentum Group. Company Line kommer fortfarande drivas som ett självständigt dotterbolag.

– Company Line är ett väletablerat företag med hög kompetens hos sina medarbetare och har goda kundrelationer med företag, idrottsföreningar och den offentliga sektorn i norra Sverige, säger Ulf Lilius, VD och koncernchef på Momentum Group.
– Vi ser goda möjligheter till vidareutveckling och tillväxt för Company Line som en del av Momentum Group.

Förvärvet avser 70% av aktierna i Company Line och nu är företaget en del av Momentum Groups affärsområde Verktyg och Förnödenheter, tillsammans med; Mercus Yrkeskläder, TriffiQ Företagsprofilering, Reklamproffsen samt Tools i Sverige, Norge och Finland. Innan förvärvet omsatte affärsområdet ca 4,4 miljarder kronor.
Company Line omsätter ca 75 miljoner kronor, har 25 anställda och är en New Wave Profile Partner, precis som Reklamproffsen, TriffiQ Företagsprofilering samt Profilmakarna, ett dotterbolag till TriffiQ.