Administrativa kostnader ökar

Publicerad
2019-08-06
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

De administrativa kostnaderna som företagen har, som kommer till följd av regler, har ökat med ca 600 miljoner kronor under år 2018. Detta enligt en rapport från Tillväxtverket.

Främst kommer de ökade kostnaderna från nya eller ändrade regler, som exempelvis slopad skattefrihet för privat hälso- och sjukvård samt krav på undersökningsplikt av trafiktillstånd för beställare av gods- och persontransport. Däremot har införandet av digital ingivning av årsredovisning varit en åtgärd som minskade kostnaderna.

Sex av tio företag
Företagens årliga administrativa kostnader, till följd av regler, har i genomsnitt ökat med 1,2 miljarder kronor per år sedan 2013.

– För att vända trenden med ökade kostnader behöver förenklingsarbete ske på flera fronter. Att utvärdera och förenkla reglerna i sig är en åtgärd. Minst lika viktigt är att jobba med tillämpningen av regler; det ska vara lätt att göra rätt, säger Anna Johansson, på Tillväxtverket.
– Det finns en stor potential att minska regelbördan genom smarta digitala lösningar, bl a genom att göra det enklare att lämna uppgifter, söka tillstånd och minska handläggningstider. Det behöver vi satsa mer på.

Enligt undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017, från Tillväxtverket, är regler ett hinder för tillväxt för sex av tio företag. Sedan år 2014 har andelen företag som upplever regler som ett stort tillväxthinder ökat.

Till rapporten;
https://tillvaxtverket.se/download/18.540d9f9a169d8c0b57adfae1/1555327373038/Delrapport%20Regelkostnader%202018.pdf