Vill se fler ungdomar som grafiska entreprenörer

Vill se fler ungdomar som grafiska entreprenörer

Publicerad
2019-07-01
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Reportage

Vi sitter på Byfiket vid Gamla Torget i Gamleby; ett trekantigt torg med kullersten och en klassisk gammal telefonkiosk. Här är bebyggelsen, som trängs kring torget, oreglerad och fritt framväxt med pittoreska små hus som rymmer allt från butiker och hantverkare till caféer och bostäder. Med Gamlebyån strax intill får vi känslan av tider från länge sedan.

Text -. Lars Knapasjö
Foto – Elmer Törnquist

Plötsligt bryts våra funderingar och dagdrömmar av en vackert mattgrå Jaguar, som svänger in på torgets parkeringsplats. Ur bilen stiger en reslig man som med snabba steg försvinner in bland gränderna; en man vi kommer att träffa ganska snart på en annan plats.

Anders Nilsson, Jonas Andersson och Nicklas Jaensson

Allt har sin historia …
Självklart finns det en orsak till varför Screen&Marknaden har skickat oss till en liten ort i Västerviks kommun och nordöstra hörnet av Småland, alldeles utefter en långsmal vik till Östersjön.

På 1200-talet hette Gamleby istället Westerwijk, men år 1433 befallde Sveriges konung Erik av Pommern att stadens borgare skulle bygga sina bostäder och verksamheter närmare havet vid Stegelöt eller på den plats där Västervik ligger idag. Sagt och gjort och man tog namnet Westerwijk med sig. Gamla Westerwijk blev Gambla Byn och med tiden Gamleby.

Det är alltså där vi befinner oss, närmare bestämt på Hagnäsvägen 4, när samma Jaguar mullrande smyger in på företagsparkeringen och ur bilen kliver Anders Nilsson; ägare och VD till Gamleby Screen AB. På Byfiket kallades han för ortens internationella guru och man sa, att han flyger och flänger över hela världen, till och med till Dubai.

… och screenet har sin framtid
Det har skrivits åtskilligt om Anders Nilsson och genom åren har han gett mängder med intervjuer både på hemmaplan och i utländsk press. Orsaken är bl a hans, sedan många år, stora internationella engagemang i Fespa (Federation of European Screen Printers Associations). Föreningen startade som en non-profit-organisation 1962 och har idag sammanlagt 37 medlemmar i form av både nationella europeiska föreningar och associerade nationella föreningar från andra delar av världen, inte minst i Asien och Sydamerika.

Vid organisationens möte med sin generalförsamling hösten 2007 valdes han till nästa president eller ordförande; ett uppdrag som upptog mer än 75% av hans arbetstid och som han hade i tre år fram till år 2010, då han lämnade över klubban till den ungerska representanten Gyorgy Kovacs.

I en intervju i Screen&Marknaden hösten 2010 sa Anders Nilsson apropå alla framgångar med mässverksamheten, som lagt grunden till organisationens goda ekonomi;

– Det indikerar att vi attraherar andra aktörer och nya grupperingar inom den grafiska branschen. Därför är det viktigt att vi som organisation fortsätter att utvecklas och anamma nya och andra medier, som ständigt kommer till.

Idag är han, med sina mer än 20 år av styrelsearbete i Fespa, ansvarig för Fespas verksamhet i Asien med framstående länder som Kina, Thailand Filipinerna, Japan, Korea m fl. Det är länder där screenet är under ständig utveckling och då även i takt med andra grafiska tekniker.

Viktigt att återinvestera
I och med att Fespa i början av 2000-talet började driva sina uppskattade och framgångsrika mässor i egen regi, så fick organisationen också en helt annan ekonomi, som gav helt andra möjligheter.

– För Fespa är det viktigt att vi kontinuerligt återinvesterar överskotten från verksamheten till branschen i dess vidaste bemärkelse, säger Anders Nilsson.
– De nationella föreningarna kan söka projektbidrag på upp till 10 000 euro per projekt, och via Develop Foundation söka utvecklingsbidrag på upp till 100 000 euro.

Det kan då handla om allt från svenska Fespa och deras Affischprojekt, som vänder sig till unga designers och formgivare, till en nödvändig utbyggnad av en yrkesskola för screentryck i Sri Lanka.

– Allt detta är möjligt tack vare de finansiella överskotten från mässorna, där mässan i Europa; i år är det München, är det givna dragloket och där flera andra mässor, inte minst i Asien och Sydamerika är starkt bidragande, säger den forne Fespa-ordföranden.

Allt är inte möjligt digitalt
Fespa ger vartannat år ut en global trendrapport för den grafiska branschen i allmänhet och screenmarknaden i synnerhet. Årets utgåva visar, som vanligt skulle man kunna säga, att den grafiska branschen växer, men också är i en ständig förändring med olika variationer och förnyelser. Ändå står det klart att screenet har en given plats och att det även finns nya produktions- och applikationsområden som väntar bakom hörnet.

– Screen är och kommer att vara stort på stora serier och inom textila sektorn och bland interna industriella applikationsområden, förklarar Anders Nilsson.
– Exempelvis screentryckte vi här på Gamleby Screen 25 ton bullerplank i 12 mm polykarbonat, som inte går att trycka digitalt till samma kvalitet och pris.

Branschen måste föryngras
Samtalet intensifieras och täcker allt fler området. Anders Nilsson berättar om Fespa Sveriges satsningar på medlemsvärvning under den senaste Sign&Print-mässan i Kista i början av året.

– Vi måste hitta nya sätt att kommunicera, nya och annorlunda sätt att locka unga entreprenöriella människor till vår bransch; unga tjejer och killar som vill driva och utveckla ett eget företag och det finns det ett nästan obegränsat utrymme för inom den grafiska sektorn, menar Anders Nilsson.
– Det handlar mycket om att hitta rätta sätt att ge information i en värld, där säljarrollen blir allt svårare utifrån det att kunderna är överexponerade av information på både längden och tvären.

– Jag tror enormt mycket på vikten av att skapa personliga möten och att bygga relationer individer emellan.
– Det var annorlunda för 30-40 år sedan, före internet och långt före Amazons planera på drönarleveranser till hemmen. Det är en situation som vi måste anpassa oss till på ett smart och eftertänksamt sätt.

Samtidigt följer man med fascination utvecklingen inom e-handeln som inte generellt kan sägas vara lönsam, eftersom det finns stora problem leverantörstransporter och kundfrakter till och från lagerpositioner samt kundreturer, som blivit mer regel än undantag.

– Samhällsutvecklingen i stort, men också utvecklingen inom handeln, mode och industrin påverkar självfallet utvecklingen inom den grafiska sektorn, poängterar Anders Nilsson.
– Inte minst miljö- och hållbarhetsfrågorna i kombination med CSR (Corporate Social Responsibility) får en allt större och självskriven betydelse, vilket är både nödvändigt och viktigt för vår gemensamma framtid.

En Durst

Bara fantasin sätter gränser
Parallellt med den traditionella trycktekniska utvecklingen sker det idag en utveckling av tekniker, som vi i fantasin inte ens kunnat drömma om. Det handlar om vad som kan åstadkommas genom att kombinera tryckteknik med olika typer av material som textil, papper, plast etc. Här finns områden som bl a exteriöra ljusskydd av olika slag och modeindustrin samt funktionella kläder och informationsbärare av olika slag.

Här har vi exempelvis Norrköpingsföretaget Inorel som tillsammans med den svenska byggbranschen utvecklat en etikett, som visar när betongen i ett bygget är härdad och klar för att byggas på. Eller Linköpingsföretaget Thin Film Electronics som också satsat på och utvecklat fantastiska metoder för att kunna trycka elektronik på material för olika ändamål.

– Det här ger bara en liten ögonblicksbild av vad som kan vara möjligt i framtiden och där framför allt screen kan komma att ha en framskjuten position, menar Anders Nilsson.
– Det är ett fantastiskt tänk, där det bara är fantasin som sätter gränserna och där allt verkar kunna vara möjligt; DNA i färgerna, kläder som byter färg och funktion beroende på väderlek och dygnstid … allt kan kanske vara möjligt.

– Här har vi också flera svenska nischade företag som ligger i framkant av utvecklingen som t ex Hot Screen i Kungsbacka.
– Fast visst finns det problem att övervinna som sublimering kontra polyester, där marknaden efterfrågar ett bredare spektra och större urval av textila material; något som definitivt kommer att kunna lösas.

Enorma summor i omsättning
Det är också värt att komma ihåg att screentrycket idag är mycket snabbare, åtskilligt smidigare och mer flexibelt än någonsin tidigare. Där leveranstiderna förr vara 7-8 veckor, talar vi idag om 2-3 dagar.

– Fespas trendrapporter pekar på att enbart digitalt inom en femårsperiod kommer att växa enormt och omsätta fantastiska 4,9 miljarder euro, säger Anders Nilsson.
– Det motsvarar omkring 46 miljarder svenska kronor årligen, vilket är helt fantastiskt för en enda branschgren.

I en dialog med Anders Nilsson svingar man sig som med en lian från det ena ämnesträdet till det andra; från vikten av handfast och kontinuerligt medlemsinformation till samhällstendenser, print som en kreativ bransch och så avsaknaden på unga entreprenörer med förkärlek för just print.

– Sett i ett informationsperspektiv är print klart överlägset digitalt när det gäller läsförståelse, även om digitalt vinner på snabbhet och lättillgänglighet.
– Framtiden ligger i en ökad samverkan mellan branschrelaterade aktörer som Fespa som branschföreträdare och i Sverige bl a Grafiska Förbunden som arbetsgivarpart, SweFlex för rotativt screentryck, Ljusreklamförbundet för digital sign mm.

Dessutom behövs det eldsjälar som en gång i tiden Ulf Nilsson eller PO Dahlin, som utvecklade sonen Lars Dahlins kundblad Screenmarknaden, till den branschtidning den idag är. PO Dahlin lämnade också efter sig ett arv av material, bl a limerickar och ett omfattande screentryckarlexikon.

En väl fungerande produktionsenhet
Efter några inspirerande pratstunder om framtiden, är det dags att mer jordnära landa i närtid och det företag i vars lokaler vi befinner oss; Gamleby Screen.

– Jag köpte företaget 1992 och då fanns det bara en liten dator för bokföringen; allt annat vara analogt på den tiden, berättar Anders Nilsson.
– Successivt började jag investera i några Mac-datorer, kalkylsystem och en skärplotter för att så småningom ha digitaliserat originalsidan.

Redan när Anders Nilsson tillträdde företaget fanns det en gedigen tryckutrustning i form av bl a en Original Heidelberg, som numera mest används som stans, och en Svecia som förmodligen köptes in i slutet av 1980-talet. Den klarar ca 100 tryck/min och storlekar från 4 m x 2 m med lufttorkning som även kan kopplas till UV-tork. Fortfarande still going strong …

– År 2005 köpte vi den första Dursten, den bästa planprintern som fanns på marknaden då och den fungerar fortfarande än idag på ett utmärkt sätt; printar även vitt, klarar 90 mm tjockt material och har en upplösning på 360 dpi .
– År 2008 var det dags för Durst 351R för både ark och rulle-till-rulle. Det var för övrigt den första leveransen i Sverige och med en på den tiden enastående upplösning på 760 dpi och en kapacitet på 200 kvm/tim. Den klarar en bredd på 350 cm eller 2 rullar på vardera 160 cm.

– Vi har alltid satsat på ändamålsanpassad kvalitet som en kostnadseffektivt lösning som blir lönsam för kunden istället för dyrt tryck enbart fört syns skull.
– Det har också varit ett sätt för oss att försöka nå även våra kunders kunder för att bredda oss.

Sökes; ung och hungrig entreprenör
Investeringarna i utrustning och lokaler fortsatte och en Kongsberg CM1240 blev nästa objekt. Den är tillverkad 1988 och kostade då närmare två miljoner kronor, men Gamleby Screen köpte in den 1992 för 200 000 kronor. Det är en konverterad ritmaskin med en precision på 1/100-mm.

Genom åren har det skett mycket i företaget; inte minst har lokalerna byggts ut och anpassats i omgångar. Man har byggt en egenkonstruerad tork för screenramar och en vakuumram för exponering av schabloner.

– Idag är vi en väl fungerande, om ej fullt utnyttjad, produktionsenhet med två skickliga medarbetare. För ett par år sedan hade vi fem anställda och omsatte drygt 12 miljoner kronor, säger Anders Nilsson.
– Under den tiden återinvesterade vi dessutom mer än 10 miljoner kronor i företaget och skrev av det mesta på tre år, så det är ett välrenommerat och stabilt företag, som idag kan vara redo för att byta ägare.

– Jonas började här på företaget direkt efter det att han gått ut 9:an och efter 40 år är han fortfarande kvar med en yrkeskunskap som få. Nicke har varit här i 25 år och kan också allt om det mesta i branschen.
– Idag omsätter vi strax under två miljoner kronor, men samtidigt har vi mycket små inköp, eftersom merparten av all produktion oftast handlar om tryck på kundernas egna material.

– I år fyller jag 66 år och känner mig ganska klar med det rent operativa och vill gärna överlämna till någon ung tjej eller kille som är hungrig och som känner för att driva ett bra företag vidare.
– För en sak är säker; screen har en given och säker plats även i framtiden. Det gäller bara att vara på hugget och fånga tillfällena i flykten, men så har det ju alltid varit. Självklart kan de räkna på mitt stöd och jag ställer gärna upp som mentor.

Varmt om hjärtat
Det råder ingen som helst tvekan om annat än att Anders Nilsson är totalt besjälad av print i allmänhet och screentryck i synnerhet. Han om någon har blivit en eldsjäl i branschen både genom sitt arbete med Gamleby Screen och sitt engagemang i Fespa Sverige och Fespa internationellt. När det gäller sitt internationella engagemang ligger just Asien honom varmt om hjärtat, liksom frågor kring miljö, hållbarhet och CSR.
I en intervju i Screen&Marknaden 2008 sade han bl a följande;

– Frågor som var gränsen i lönsamhet går mellan att producera med screen, digitalt eller offsetteknik, att informera om nya tekniker och material bör stå högt upp på dagordningen.
– Det står helt klart att Fespa under de närmaste åren kommer att utvecklas till en organisation, som hanterar ett mycket större område än enbart screentryck.

Det är kloka ord från en klok man och hans framtidsförutsägelser tycks också stämma mer eller mindre till punkt och pricka. Kanske har det lugna livet i den lilla kuststaden gett honom den trygghet som krävs för att fundera på morgondagen; tillsammans med hustrun Pia och tre barn och fyra barnbarn, och med ett fritidsparadis på en liten ö strax utanför Loftahammar.
Och tur är väl det, för just eftertanken i kombination med spaningar och visioner om vår framtid är det som bygger realistiska möjligheter och oanade lösningar; även i tider av artificiell intelligens och visual realities. Vad annars?