Världsunik miljödeklaration

Världsunik miljödeklaration

Publicerad
2019-07-16
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Miljö

Miljödeklarationen EPD, Environmental Product Declaration, visar en produkts totala miljöpåverkan över hela dess livscykel. Idag används mätningen inom exempelvis byggbranschen, men nu ska den för första gången användas på plagg.
Fristads har, tillsammans med forskningsinstitutet RISE, tagit fram en metod för att märka kläder med EDP. Med deklarationen redovisas klädesplaggets totala miljöpåverkan, från material och produktion till transport.

– För att minska klimatavtrycket inom textil- och klädtillverkning och öka medvetenheten hos både producenter och konsumenter, krävs en enhetlig metod med full transparens, som visar plaggets faktiska miljöpåverkan. Något som går bortom fina budskap och istället visar på fakta, säger Lisa Rosengren, på Fristads.
– Vår förhoppning är att sätta standarden och ta fram ett mätverktyg som kan användas av hela branschen och skapa faktisk skillnad för miljön.

Sett över hela ledet …
Arbetet har tagit drygt ett och ett halvt år och utöver samarbetspartnerna, har även produktutvecklare, designers och tillverkare spelat en viktig roll i genomförandet. Här har hela ledet setts över. Från val av material, mängden material, färgningsprocess, vattenanvändning och elförbrukningen i fabrik, till paketering och transport av det färdiga plagget.

– Att vara först ut och bryta ny mark inom området har varit ett omfattande och tidskrävande, men väldigt roligt arbete, säger Sandra Roos, textilforskare på RISE.
– Både Fristads och vi på RISE har lärt oss massor och det är en milstolpe för hela branschen när vi nu har visat att det är möjligt. Nu hoppas vi att fler företag hakar på och använder EPD för att verifiera miljöpåverkan på ett standardiserat sätt.

Den nya kollektionen lanseras till hösten och plaggkonstruktionen är utformad för att minimera spill, trådåtgång och maskintid. Vid färgningsprocessen tillsätts färgen i råmaterialet innan det blir garn och bomullen i plaggen behålls ofärgad. Allt detta gör att miljöavtrycket blir minsta möjliga.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman