Framtiden tyder på god tillväxt för NWG

Publicerad
2019-07-22
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Fjärde kvartalet 2018 gick till historien som det bästa hittills för New Wave Group med en tillväxt på 19% (14% i lokala valutor), vilket är starka siffror. Samtliga tre segment växte. Företag har länge haft en god tillväxt, vilket också fortsätter, men under detta kvartal kunde Sport & Fritid visa upp en tillväxt på 26%.

Gruppens båda försäljningskanaler har god tillväxt; Detaljhandeln med 22% och Profil med 18%. Rörelseresultatet ökade med 21%, från 172,5 till 209,4 miljoner kronor. Ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten på 174,4 miljoner kronor är väldigt glädjande, då gruppen har ökat utgående lager 2018 och därmed rustat för en fortsatt god tillväxt 2019.

– Tillväxt för 18:e kvartalet i rad med ökade årsresultat varje år känns mycket bra, påpekar Torsten Jansson, VD och grundare av New Wave Group i en kommentar till kvartalsrapporten.
– Geografiskt vill jag också nämna USA. Tillväxten där börjar nu ta bra fart och vi får ett gott gensvar på våra investeringar. Under fjärde kvartalet växte försäljningen i USA med 33% (24% lokal valuta), vilket är riktigt starkt.

Ett positivt 2018
Försäljning för helåret 2018 ökade med 12% (9% i lokala valutor) och uppgick till inte mindre än 6 290,6 miljoner kronor vilket är högsta hittills. Även rörelseresultatet, resultat före skatt och resultat efter skatt fortsätter att öka.

Det var fjärde året i rad med god tillväxt; från 4 273,6 miljoner kronor år 2014 till 6 290,6 miljoner kronor år 2018, vilket ger en organisk tillväxt på 2 017,0 miljoner under perioden. Samtidigt ökade rörelseresultatet från 250,0 miljoner kronor år 2014 till 482,8 miljoner år 2018, vilket nästan är en fördubbling.

En ljusnande framtid …
New Wave Group börsnoterades i december 1997. Sedan dess har man haft tillväxt i omsättning från 351,4 till 6 290,6 miljoner kronor, vilket är inte mindre än 1 690% eller ca 283 miljoner kronor per år. Rörelseresultatet har under samma period ökat från 29,4 mkr till 482,8 mkr; en ökning på 1 542%.

– Detta till trots att vi i princip tappade åren 2009-2011 på grund av finansieringsproblem.
– Från 1994 till 2007 växte vi i genomsnitt med 37% i försäljning och 42% i rörelseresultat, under 13 år i rad.

Bättre, större och starkare
Det är dessutom enormt glädjande för New Wave Group att 2019 startat minst lika bra som 2018 slutade. En försäljningstillväxt på 18% varav 11% i lokala valutor är starkt. Att det sedan var det 19:e kvartalet i rad med försäljningstillväxt visar att man är under stark utveckling. Rörelseresultatet ökade från 18,6 miljoner kronor till 46,0 miljoner kronor. Periodens resultat ökade från 6,0 till 26,0 miljoner kronor. Båda resultaten är också ett all-time-high för ett första kvartal.

– Samtliga våra tre segment hade försäljningstillväxt. Sport & Fritid har en fortsatt mycket stark utveckling och visade 21% tillväxt. Företag var inte mycket sämre med en tillväxt på 19% och Gåvor & Heminredning klarade att ta sig över nollstrecket även om tillväxten är blygsamma 2%, skriver Torsten Jansson i en bokslutskommentar.
– Koncernens försäljning passerade några milstolpar, då det var första gången vi passerade 1,5 miljard kronor i ett första kvartal och likaså första gången vi passerade 6,5 miljarder kronor på en rullande 12 månadersperiod (6 523 miljoner kronor).

– Jag känner att vi står väldigt starka inför framtiden och jag är övertygad om att de investeringar vi redan gjort kommer att generera tillväxt i både försäljning och resultat många år framåt.
– Det är en oerhörd förmån för mig att få leda en sådan stark och drivande organisation som vi idag har och duktiga medarbetare är en förutsättning för framgång. Att vi också har ett flertal starka varumärken, bra produkter, hög service och andra styrkefaktorer gör det ju ännu bättre, avslutar Torsten Jansson.