Leverantör köper distributör

Publicerad
2019-06-04
Skribent
Redaktionen

Den svenska plastleverantören gop investerar nu i den danska plastdistributören Ingemann Plast A/S. Det hela är en del av tillväxtplanerna för Skandinavien, i en vision att bli den ledande leverantören av plasthalvfabrikat och plastprodukter, inom affärsområdena Industri & Reklam samt Bygg & Trädgård.

– Vår målsättning är att vara den mest kundvänliga, kompetenta och mest effektiva plastleverantören i Skandinavien. I och med uppköpet av Ingemann Plast övertar vi en verksamhet i tillväxt, säger Petra Carnbäck, VD på gop.
– Bolaget har en välfungerande säljorganisation, som både delar vår värdegrund och vår kundfokus. Vi vill fortsätta accelerera vår tillväxt och utveckling.

– Uppköpet innebär att vi kan bygga vidare och utveckla våra marknadsandelar i både Danmark och Skandinavien.

Dansk expansion
I och med uppköpet utökar Ingemann Plast, som framöver kommer kallas gop Danmark, sitt produktsortiment betydligt för den danska marknaden. Förvärvet förväntas resultera i ett antal synergier och stordriftsfördelar inom områden som inköp, administration, logistik och IT.
Samtidigt planerar gop att expandera sin verksamhet i Danmark, inklusive investeringar i nya lager- och kontorsanläggningar.

– En industriell köpare som gop är idealisk för oss. Med gop kan vi utöka vårt sortiment med flera nya produkter, samtidigt som de ger oss tillgång till en beprövad affärsmodell, ekonomiska muskler och inte en djup insikt i kunderna och den marknad som vi är övertygade om kommer att ge ett betydande konkurrenstryck, säger Peter Ditlev, VD på Ingemann Plast.
– Jag är övertygad om att både Ingemann Plast och inte minst våra kunder drar nytta av det faktum att vi nu har gop på baksidan.

Peter Ditlev fortsätter som chef för gop Danmark.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman