Ensam är inte stark. Gå i kluster.

Publicerad
2019-06-04
Skribent
Redaktionen

För 10 år sen skrev DI att branschens fader Torsten Jansson var en diversehandlare. För oss i branschen kändes det nog som ett slag i ansiktet, men ingen rök utan eld.

Sedan dess har det hänt mycket och på många fronter. Stora blir större, kedjorna blir starkare, nya investerare, leverantörerna blir kundvänligare, slutkunderna har hamnat i mer fokus. Vilket på 10 års sikt har utvecklat branschen åt rätt håll.
Leverantörer med Europalager och tillhörande produktion (One Stop Shop) har verkligen hjälpt till att underlätta vardagen och hjälpt oss att utvecklas i rätt riktning.
Återförsäljarnas ambition att importera direkt ifrån Fjärran har minskat, förmodligen för att prisgapet har minskat och att det ständigt kommer nya regler i alla branscher från olika delar av samhället.

Det finns dock mycket kvar att göra, och så ska det vara. Mer fokus måste läggas på affärstänket. Sedan ska verktygen användas efter den affärsmodell man väljer och inte tvärt om.

En av utmaningarna vi står inför är IT och information. Den som äger datan d.v.s. kundinformationen, äger kunden.
Integreringar mellan alla led, slutkund, återförsäljare och leverantör måste till, här måste branschledarna ta ett större ansvar så att vi kan total integrera.

Det här med IT och information kan hota oss alla framåt om vi inte utvecklar oss i takt med dagens globalisering. Allt går fortare och fortare för varje dag. Det som var omöjligt för 6 månader sedan är vardag idag.
Frågor vi måste ställa oss är; showroomens vara eller icke vara, hur hanterar vi den ökande hastigheten i världen där en telefon har gått från den gamla telefonkiosken till att bli resebyrå, apotek, mataffär och all världens information finns i en liten pryl som får plats i bakfickan hos oss alla.

Om vi inte gemensamt utvecklar detta kommer andra spelare ta över stora delar av vår bransch. Se bara på gåvokortens påverkan vid julklappsförsäljningen, detta har egentligen inget med loggade julklappar att göra och tas enkelt över av en okänd aktör.

Produktfokuseringen är betydande i vår bransch, mässan handlar till 100% om produkter. Tänk om vi i stället fokuserade på utbildning, seminarier, workshops, IT, visioner mm. Branschmässan är ju ett utmärkt tillfälle för detta. Vi måste tänka mer business.
Att sedan branschen inte kan samlas under en gemensam mässa där alla hjälps åt och driver branschfrågor framåt är en annan sak, men det känns märkligt.

Den marknadsföring vi gör idag måste förbättras och integreras med vår affärsplan och de tekniker vi väljer att använda.
Att bara ta kampanjer och maila, Facebooka eller på annat sätt kommunicera ut, känns lite 1984 över det hela.
Kunderna har idag kunskaper och vetskap om förädlings metoder och våra produkter. Den kunskapen vi bör förmedla till slutkund är inte märkta varor, utan affärsmodeller, logistik och integration.

Patrik Nau
Fronta Sverige AB