Lagkrav på e-faktura

Publicerad
2019-05-21
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Sedan den 1 april är det e-fakturor som gäller för alla som fakturerar till offentlig sektor; kommuner, landsting, statliga myndigheter och verk samt offentligt ägda företag och verksamheter.
Den nya lagen bestämdes i riksdagen i juni 2018, efter att länge legat som ett lagförslag. Bakgrunden är att det anses finnas stora samhällekonomiska och miljömässiga vinster att göra, i och med en övergång till elektroniska fakturor i den offentliga sektorn.
Till grund för den nya lagen ligger ett EU-direktiv och målet är att majoriteten av alla fakturor i Europa ska vara e-fakturor senast år 2020. I många andra europeiska länder är e-faktura sedan tidigare ett lagkrav. Därför kan det vara hög tid att vi i Sverige hänger på; jämfört med våra nordiska grannländer ligger vi efter i frågan om införandet av e-fakturor.

Lagen innebär inte bara att företagare ska kunna skicka e-fakturor till myndigheter. Den ställer också krav på att myndigheterna och offentliga insatserna ska kunna ta emot e-fakturor.
E-fakturor ska följa den europeiska standarden PEPPOL, om inte någon annan standard har avtalats.
Viktigt att notera i det här fallet är att en skannad faktura eller PDF inte räknas som en digital faktura.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman