I var sjätte give-away

I var sjätte give-away

Publicerad
2019-04-24
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Produktmedia

Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av hälso- och miljöfarliga ämnen i give away-produkter.
Hela 20 av de 115 granskade artiklarna innehöll otillåtna halter av förbjudna kemikalier.

– Varor som delas ut gratis ska vara lika säkra som varor som konsumenter köper själva. För att skydda hälsa och miljö är det viktigt att företagen, som levererar reklamartiklar, arbetar aktivt med kemikaliefrågor och ställer krav på sina leverantörer, säger Camilla Westlund, inspektör på Kemikalieinspektionen.

17 företag anmäls
I tillsynsprojektet har varor från 47 företag i branschen för produktmedia undersökts, där 17 av dem har anmälts eller kommer anmälas för misstänkta miljöbrott. Ett syfte med projektet har varit att öka kunskapen och medvetenheten om kemikalielagstiftningen i branschen.

– Det är ingen stor hälsorisk med att ha reklamprylar med farliga ämnen hemma. Men den totala mängden farliga kemikalier i många olika varor kan på sikt orsaka hälso- och miljöproblem, säger Camilla Westlund.

De vanligaste ämnena som hittades var bly och kortkedjiga klorparaffiner. Bly kan orsaka skador på nervsystemet och kortkedjiga klorparaffiner är skadligt för vattenlevande organismer, samt misstänkt cancerframkallande.

https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2019/tillsyn-1-19-reklamartiklar-2018.pdf