Plast Petter förvärvar

Plast Petter förvärvar

Publicerad
2019-03-27
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Affärsnytt

Den första dagen av andra veckan i januari förvärvade Plast Petter samtliga aktier i bolaget DJ Produkter AB, ett företag specialiserade på svetsning, stansning och skärning i mjukplast från ark och rulle.

– Plast Petter är i en starkt expansiv fas och som en del i våra tillväxtplaner är vi glada att DJ Produkter nu är en del av Plast Petter, säger Fredrik Ahlström, VD på Plast Petter.
– Detta medför att vi kommer in på nya, spännande marknadsområden och får nya kunder att utvecklas tillsammans med.

DJ Produkters verksamhet har främst fokus på legotillverkning och verkar inom flera marknadsområden såsom medicinteknik, byggsektorn, säkerhetsprodukter och marina applikationer. Dessutom har det nyligen förvärvade bolaget ett stort utbud av funktions- och profilprodukter som fodral, pärmar och reflexer.

– Vi kommer under de följande månaderna successivt flytta verksamheten och medarbetarna från Skövde och räknar med att vara i full produktion i Hova i slutet av februari, säger Fredrik Ahlström.
– Samtliga medarbetare har erbjudits arbete hos Plast Petter och arbetsorganisationerna, såväl som ledningen, ser väldigt positivt på affären.

Plast Petter AB är en specialisttillverkare av produkter i mjukplast och omsätter på årsbasis drygt 40 miljoner kronor och har 30-talet medarbetare. Den egna tillverkningen finns i Hova, som är centralorten i Gullspångs kommun. Företaget har också kontor i Hova och i Göteborg.