Har svårare för miljömässig konsumtion

Har svårare för miljömässig konsumtion

Publicerad
2019-03-06
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Miljö

I en rapport från Konsumentverket framgår det att medelålders män tycker det är svårare att konsumera med miljöhänsyn, medan kvinnor ser större möjligheter.

Rapporten; Konsumenterna och miljön 2018, påvisar det faktum att hela 25% fler kvinnor anser att det är viktigt hur deras konsumtion påverkar miljön. Kvinnor upplever att de har bättre kunskap om miljöalternativ och använder oftare miljömärkningar och annan information för att göra sina val.
Sett till både ålder och kön är män i åldern 35-64 år, de som ser det som svårast att göra miljömedvetna val. Kvinnor i åldern 65-75 år ser däremot bäst möjligheter.

Störst påverkan
Eftersom hushållen i Sverige står för två tredjedelar av den totala konsumtionsbaserade klimatpåverkan, har det stor betydelse hur man som konsument köper, använder och slänger.
Det framgår även att marknaden för fordonsbränsle, är den som har störst påverkan på miljön och det är även den som konsumenterna anser att de har sämre möjlighet att göra val med miljöhänsyn.
Men när det kommer till livsmedelskonsumtion ser många det som lättare att göra sådana val.

– Vi ser olika förklaringar till det. Det kan vara så att konsumenter, trots relativt goda möjligheter, ändå inte gör miljöval särskilt ofta när de väl står i butiken, säger Johan Jarelin, utredare på Konsumentverket.
– Det kan också vara så att de miljöval som finns i utbudet inte är tillräckliga för att på allvar komma åt alla miljöproblem.

Största hindret
Priset är dock den avgörande faktorn när det handlar om att konsumera med miljöhänsyn. Vid köp av exempelvis bil, är prisaspekten mer problematisk än vid övriga inköp.
De miljöanpassade konsumtionsvalen upplevs tyvärr ofta med sämre utbud och ofta är det inte lätt att välja med miljöhänsyn som konsument.