Handlingsplanen är godkänd

Handlingsplanen är godkänd

Publicerad
2019-03-19
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Miljö

I april 2018 kom beskedet att regeringen ger Högskolan i Borås uppdraget att etablera en nationell plattform för hållbart mode och hållbara textilier. Plattformen ska främja samverkan mellan aktörer i den textila värdekedjan och förmedla utbildning, forskning och innovation, samt stödja nya, hållbara affärsmodeller.

Under våren och sommaren har en handlingsplan för plattformen utarbetats, som presenterades för Miljö-, Närings- och Utbildningsdepartementet vid ett möte i Stockholm den 16 oktober, hösten 2018.

Kräver förändring
Textil- och modeindustrin är en av världens mest resursintensiva och förorenade branscher. Textilproduktionens miljöpåverkan är stor i alla delar av värdekedjan; från fiberproduktion, tillverkning och behandling av materialen, till distribution, transport och försäljning. För att bryta den negativa trenden krävs en systemförändring.

– Svenskt mode ligger i framkant designmässigt. Men textilier och mode från Sverige behöver bli en del av den cirkulära ekonomin, där textilier lever längre och farliga kemikalier fasas ut, sa Karolina Skog, miljöminister, vid beskedet om regeringens satsning.

Positiva reaktioner
Det övergripande målet med den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier, är att placera Sverige som en världsledande partner och förebild inom cirkulär ekonomi, med minimerad miljöpåverkan avseende textilier och mode. Reaktionerna efter presentationen av handlingsplanen för departementen var idel positiva.

– De positiva reaktionerna från departementen är ett tecken på att vi är på rätt väg. Nu fortsätter vi arbetet med att etablera den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier och blickar framåt, säger Susanne Nejderås, ansvarig för plattformen.
– Nästa steg blir att börja realisera de strategiska och operativa mål som presenteras i handlingsplanen.

Regeringens satsning på en nationell plattform för hållbart mode och hållbara textilier innebär en finansiering på 8 miljoner kronor per år, under fem år. Plattformen blir ytterligare ett initiativ som förstärker regeringens arbete med strategiska samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi.

Text; Lisa Dohlnér Lundwall

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman