Är 3D-Printing en industriell revolution?

Är 3D-Printing en industriell revolution?

Publicerad
2019-03-12
Skribent
Redaktionen

Friformsframställning, Additiv tillverkning, Additive Manufacturing, 3D-Printing, AM; kärt barn har många namn och för de som inte har läst in sig, kan allt verka mycket förvirrande och i vissa fall övermäktigt att förstå. För att ytterligare komplicera det hela kan det läggas till att tekniken består av mellan 20-25 olika varianter. Men låt mig först klargöra en sak.

Alla ovanstående beteckningar är namn på samma sak, nämligen; en tillverkningsteknik där tredimensionella föremål byggs upp skikt för skikt, som det beskrivs på Wikipedia.

Säkert har ni läst eller hört talas om att denna teknik ska komma att revolutionera industrin och hur vi i framtiden tillverkar produkter, men samtidigt hört lika många skeptiker säga; Vi har alltid tillverkat produkterna på andra sätt, eller, Det är för dyrt. Dessa och liknande uttalanden nämns ofta när jag själv talar om 3D-Printing. Sanningen är som vanligt någonstans mittemellan. Ja, tekniken är idag dyr om man endast byter ifrån en tillverkningsteknik till en annan. Samtidigt kommer den att revolutionera det sätt på vilket man i framtiden designar produkter.

Friformsframställning har funnits i ca 30 år, men det är framför allt under de senare åren som teknikutvecklingen har satt fart och applikationsområdena utökats. Idag kan man printa större detaljer, i fler material (plast, livsmedel, sand, olika metaller, etc), snabbare och med bättre kvalitet.

3D-printade produkter serietillverkas idag – inte för att de är billigare, utan för att de inte går att tillverka på något annat sätt. Ta till exempel Siemens i Finspång som printar delar av deras gasturbiner via den egna AM-fabriken eller SAAB som låter en av deras underleverantörer serietillverka en kylplatta, som är omöjlig att tillverka på något annat sätt.

Generellt brukar man säga att AM lämpar sig vid korta serier och produkter med hög komplexitet. Samtidigt lämpar sig tekniken mycket väl vid framtagning av prototyper eller varför inte för att snabbt kunna få fram reservdelar.
Eftersom man kan designa detaljerna från grunden, så finns även möjlighet att ta fram lättviktsprodukter, något som är av intresse för exempelvis flygindustrin.

Fortfarande är det långt kvar innan vi ser toppen av utvecklingen inom 3D-Printing, och det är viktigt att vi i Sverige inte halkar efter. AM kommer att bli ännu snabbare och mer anpassad för serietillverkning. Internationellt görs stora investeringar både inom industrin och forskningen. Vi behöver göra samma sak, så att även svensk industri kan vara i framkant av denna industriella revolution.

Mikael Melitshenko,
affärsutvecklare/projektledare
Alfred Nobel Science Park
Karlskrona