PromotionBiet 2019

PromotionBiet 2019

Publicerad
2019-01-18
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Promotion

Det är dags att nominera till branschpriset PromotionBiet 2019
I ett dags att börja skicka in nomineringarna för årets branschpriser, där uppmärksammas bra företeelser i branschen under året 2018.

Årets Leverantör 2018
Priset tilldelas ett företag i tillverknings/importörs/grosssistledet med etablerad och fast verksamhet i Sverige. Branschen nominerar via mail med motiveringar. Enbart återförsäljare och förädlare kan rösta i denna kategori.
Kriterier:
• En leverantör med flera svenska kunder i sin portfölj
• Hög servicenivå, god kvalitetsstyrning och leveranssäkerhet
• Nytänkande som samarbetspartner för sina kunder
• God kvalitet på produkterna
• Arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor
• Skapar goda kundrelationer
• Bidrar till att utveckla branschen
• Stabil ekonomi

Årets Återförsäljare 2018
Priset tilldelas ett företag i distributörsledet med etablerad fast verksamhet i Sverige. Branschen nominerar via mail med motiveringar. Enbart leverantörer och förädlare kan rösta i denna kategori.
Kriterier:
• Hög serviceniviå och god kvalitetsstyrning
• Nytänkande som samarbetspartner för sina kunder
• Söker nya försäljningsmöjligheter
• Levererar med kvalitet
• Arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor
• Skapar goda kundrelationer
• Bidrar till att utveckla branschen
• Stabil ekonomi

Årets Förädlare 2018
Priset tilldelas ett företag med etablerad fast verksamhet i Sverige. Branschen nominerar via mail med motiveringar. Enbart återförsäljare och leverantörer kan rösta i denna kategori. Man kan inte nominera egen verksamhet.
Kriterier:
• Hög serviceniviå, god kvalitetsstyrning och leveranssäkerhet
• Nytänkande som samarbetspartner för sina kunder
• Lösningsorienterad

Årets Hållbarhetspris 2018
Priset kan tilldelas en person eller en verksamhet. Branschen nominerar via mail med motiveringar. Alla kan rösta i denna kategori. Man kan inte nominera egen verksamhet eller sig själv.
Kriterier:
• En leverantör eller distributör som har gjort en insats för miljön, antingen inom den egna verksamheten eller för branschen
• Driver miljö- och hållbarhetsfrågor
• Nytänkande och strävar efter förbättring
• Bidrar till att utveckla branschen

Årets Kampanj 2018
Priset tilldelas en projektgrupp eller en verksamhet. Tävlingsbidragen skall vara framtagna av en svensk köpare i samarbete med en svensk aktör. Branschen nominerar via mail med motiveringar. Alla kan rösta i denna kategori. Det är tillåtet att nominera egen verksamhet.
Kriterier:
• Kreativa lösningar där produktmediet nått ut och haft framträdande roll
• Kampanjen ska haft effekt och visa måluppfyllnad
• Relevans och tydlighet
• Gott omdöme, gäller såväl i budskap som val av produkter

Nominera via mail;
info@sbpr.se

OBS ange kategori i ämnesrutan på mailet

Nomineringstiden pågår fram t.o.m. 10/2-19