Nya vägar för svenska handlare

Nya vägar för svenska handlare

Publicerad
2019-01-17
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

De svenska konsumenternas import av varor köpta online, är klart större än de svenska företagens e-handelsexport till utländska konsumenter. I kombination med en snabbväxande global handel, ger detta svenska retail-företag stora möjligheter att växa över gränserna.

E-handelsbalansen är negativ
Under 2017 uppgick importen till drygt 13 miljarder kronor, medan svenska e-handlare endast exporterade varor till ett värde av 4-8 miljarder kronor. Ovanstående är en av de viktiga slutsatser som dras i rapporten från HUI Research; Gränslös handel, sju framgångsfaktorer för global e-handel.

– Sverige är en stark exportnation och vi är duktiga på både handel och digitalisering. Ändå har vi en bit kvar innan vi blir en riktigt framstående e-handelsnation för utländska konsumenter, men det finns förutsättningar att ändra på det, säger Andreas Hedlund, VD på Handelsrådet.

Rapporten visar på de många fördelarna med att titta på nya marknader och att det finns olika vägar till framgång. Marknadsföring via sk influencers och plattformsförsäljning via Amazon, är två exempel som växer i popularitet och i många fall kan fungera, för att ta tempen på nya utlandsmarknader.
Digitaliseringen har generellt krympt avstånden till den utländska konsumenten och e-handeln gör det möjligt att mäta effekten av riktade insatser.

– Syftet med rapporten är att inspirera fler företag att ge sig ut i världen. Det faktum att många jättar etablerar sig i Sverige, tvingar också svenska handlare att tänka om för inte gå miste om intäktsströmmar, säger Andreas Hedlund.
– Många av de intervjuade företagen vittnar om att marknaden utanför Sveriges gränser är långt ifrån mättad och att fler företag skulle kunna internationalisera sig.

Rapporten är framtagen på uppdrag av Handelsrådet.

QR; http://handelsradet.se/wp-content/uploads/2018/10/Granslos-handel-ORIGINAL-WEB-28092018.pdf