Nedåt för tryckta medier

Publicerad
2019-01-10
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, landade på en oförändrad nivå under november 2018, jämfört med samma period föregående år, 2017. Ackumulerat, hittills i år, uppvisar medieinvesteringarna en positiv tillväxt om 6,1%. Månadens vinnare blev mediekategorin Radio som ökade med 20,0% under november.
Nedgången för tryckta medier ökade på bred front och tuffast under månaden hade kategorin Fackpress, som backade med 25,6%. Totalt förmedlades under november drygt 1,3 miljarder kronor.