LabelDay med etiketten i fokus

Publicerad
2019-01-29
Skribent
Redaktionen

Efter LabelDay 2018 kommer nu en uppföljare i lite mindre format, men med samma inriktning och koncept; ett forum på neutral mark för att nätverka och blicka framåt. Det arrangeras den 6 februari 2019 i Malmö av Grafokett, som dagligen jobbar med frågor som rör innovation inom märkning, digitalisering, spårbarhet och datainsamling i befintliga varuflöden.
En av världens ledande aktörer inom Label Management, kommer att informera om Digital Transformation in Supply Chain Labeling, med globala företag som referens.
Svenska GS1 delar med sig av sin kunskap inom spårbarhet, med standardisering i fokus.
Globala aktörer utmanas att digitalisera sina flöden, vilket ställer helt nya krav på etiketten, samtidigt som landspecifika lagkrav och branschregler gör frågan än mer komplex. Företagen behöver därmed öka sin kunskap kring märkning och utveckla den traditionella etiketten till värdefull, innovativ och unik informationsbärare.

www.grafokett.se