Finländskt förvärv

Finländskt förvärv

Publicerad
2019-01-10
Skribent
Redaktionen

Multinationella Spandex, som i Sverige representeras av R&D Spandex, förstärker närvaron i Norden och Baltikum genom förvärvet av Seri Deco Oy. Det nyförvärvade företaget är en nationell distributör av varumärken som exempelvis HP, Avery Dennison, Roland, Summa och Chemica.
Seri Deco Oy är baserade i huvudstaden Helsingfors, men kundbasen sträcker sig genom hela Finland och över Östersjön till Estland, Lettland och Litauen.

– Genom att Seri Deco Oy nu ingår i Spandex-familjen kan vi äntligen bearbeta denna spännande marknad, säger Rod Larson, VD på Spandex.

Det Helsingforsbaserade företaget kommer fortsättningsvis drivas av Jussi Heinämäki och Lassi Suoranta, VD respektive kommersiell chef, men med backning av Spandex.