Digitalreklam för mer än hälften

Publicerad
2019-01-09
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Under år 2017 omsattes 37,6 miljoner kronor på den svenska reklammarknaden och av det investerades 51% i nätbaserade kanaler, där Google och Facebook svarade för drygt 2 tredjedelar. Dagspressen är den stora förloraren, som har förlorat omkring 30% av sina intäkter under de senaste 10 åren.

Ökade med 7,8%
År 2017 var ett gynnsamt år för svenska medieföretag. BNP visade god tillväxt, arbetslösheten minskade, hushållens disponibla intäkter ökade, Stockholmsbörsen steg, räntorna sjönk och på reklammarknaden ökade investeringarna med 7,8%. Medan internetannonseringen ökade med 21%, minskade annonseringen i tryckta dagstidningar med 13%.
Myndigheten för press, radio och TV förklarar i sin publikation Medieutveckling 2018, samband mellan konjunkturen, reklammarknaden, mediekonsumtionen och de svenska medieföretagens ekonomi.

Läs rapporten här;
https://www.mprt.se/Documents/Publikationer/Medieutveckling/Medieekonomi/Medieekonomi%202018.pdf?epslanguage=sv