Betydelsen av kostnadseffektiva färger

Betydelsen av kostnadseffektiva färger

Publicerad
2019-01-31
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Print & mer

Att uppnå pålitlig och jämn färg samt punktfärg är enklare än man kan tro, säger Dean Derhak, produktchef på SAi i sin artikel.

– Det finns många praktiska åtgärder som kan vidtas som direkt kommer att påverka balansräkningen.

Vad som är en bra färg beror på vem du talar med, det är ganska subjektivt och beror på vad en viss kund är beredd att betala för. Denna åtgärd ska dock inte vara en ursäkt för att utföra ett andra klassens arbete, utan hjälpa leverantörer av skrivare att fokusera på vad de vill uppnå.

– Så enkelt är det. Men de som säljer storformatsskrivare och skyltar säger ofta att framställning av jämn, förutsägbar färg och matchande punktfärger är en ständig utmaning för dem, påpekar Dean Derhak.

Dean Derhak

Även om det inte finns någon ursäkt för dålig färg, finns det i de flesta jobb färger som är kritiska och andra som inte är det. Företags- och varumärkesfärger är mycket viktiga och att investera tid på att få dem rätt är värt besväret. För dessa färger krävs Pantone Color-referenser, men för andra delar av jobbet är sk minnesfärg fullt acceptabel.

– Med minnesfärg menas de färger som vi alla identifierar med föremål: äpplen är oftast röda; citroner är oftast gula; limefrukter är oftast gröna.
– Om jobbet inte inbegriper någon variation av dessa frukter, är ett ganska brett färgspektrum acceptabelt, menar Dean Derhak.

Att sikta in sig på de viktiga färgerna är därför ett sätt att minska produktionstider och -kostnader och ändå framställa verk som kunder kommer att älska.

Börja med instruktionerna
Att ställa rätt frågor när ett jobb kommer in är en stor hjälp för att förstå vad kunden vill ha. Vilka färger är viktiga? Vilken är Pantone-referensen för dessa färger? Har du en provkarta eller ett exempel på resultatet du söker? Är det ett substrat som föredras?
Med den inmatningen, blir det omedelbart enklare, snabbare och mer lönsamt att uppnå en lyckad utskrift, men underskatta inte effekten som det slutliga substratet får på färgen. Detta måste också tas med i beräkningen på rätt sätt.

Harmoni med mjukvaran
Att säkerställa att inställningarna av färghanteringen är konsekventa under hela arbetsflödet är mycket viktigt. Färginställningarna för designfilen, som mottas, måste överensstämma med de som är inställda i den egna design- och RIP-mjukvaran. Tyvärr kan detta inte göras automatiskt och varje program måste ställas in manuellt.

– Branschen rekommenderar att sRGB för RGB-inmatning/arbetsplatsprofiler och GRACol2006-belagt papper för CMYK-inmatning används, säger Dean Derhak.

Andra viktiga inställningar är ICC-mediaprofiler. Dessa inställningar säkerställer inte bara att önskad färgutmatning uppnås. Det kan också spara bläck och förlänga utskriftens livslängd. Det är också den bästa garantin för jämnhet och reproducerbarhet. Korrekta mediaprofiler bör vara lätta att hitta – och att ta sig tid att hitta dem ger utdelning.

– Tillverkare och återförsäljare av skrivare har omfattande databaser av profiler liksom RIP-leverantörer och mediawebbplatser.
– Även med denna information är det fortfarande möjligt att framställa osäljbara utskrifter, om fel antaganden görs, påpekar Dean Derhak.

Profilinställningar är specifikt inställda inte bara för mediatypen, utan också för finishen (matt, blank), bläck, utskriftshastighet och utmatningsenhet. Att välja fel inställning kan leda till osäljbart avfall.

– Om du inte kan hitta ditt exakta substrat, säkerställ att du valt närmast möjliga och kom ihåg hastighets- och upplösningskriterier, menar Dean Derhak.

För företag som utför många jobb med samma media, rekommenderas att man skapar sina egna profiler, som passar arbetsflödet och utrustningen. Vilket inte är så svårt som många kanske tror.

Att träffa rätt
Bortsett från färginställningar, är jämn utmatning och pålitlighet, att reproducera korrekta punktfärger ett stort problem för många försäljare av storformatsskrivare och skyltar.

– Ovanstående rekommendationer förenklar arbetet, men för att säkerställa korrekta punktfärger kan du använda tre grundläggande verktyg, påpekar Dean Derhak.
– Först och främst kan man visuellt kontrollera färger, man kan använda mjukvara för punktfärgsmatchning; och slutligen kan man använda färgmätningsenheter.

Att använda korrekt metod kan göra granskningen till ett kraftfullt verktyg. Det första steget är att kontrollera kvaliteten på utmatningen, genom att skriva ut ett testark och titta på färgskalorna. Kontrollera gråtonerna: dessa ska utgöras av lika stora CMYK-proportioner.

Granska sedan nyanserna; de ska vara jämna i övergångarna både längs med färgerna och över de olika färgerna. Slutligen, ta en titt på grundfärgerna och kontrollera att de är där de ska vara.

Säljbara eller osäljbara
Därefter kan Pantone färgdiagram och tryckta exempel hjälpa användaren att också uppnå de korrekta färgpunkterna. Men diagrammet måste skrivas ut på samma media, som det slutliga jobbet. Annars kan det bli oacceptabla variationer.

– Färgmatchningsverktygen, som exempelvis det som finns i SAi Flexi-mjukvaran, är snabba och enkla att använda, förklarar Dean Derhak.
– Utifrån en mål-Pantone-färg, kan användare ta fram färgdiagrammet och jämföra det med en provkarta på en utmatningsenhet, på det slutliga mediet.

– Provkartan jämförs sedan med färgkartan – som ser ut som rutnätet i spelet Battleships – och X- och Y-värdena för den bästa matchningen matas in i SAi Flexi så att önskad färg uppnås automatiskt.

Nu finns billiga färgmätningsenheter som kan fungera med en mobilapp och tillhandahålla både L*a*b*- och Delta-E-värden. För många företag ger en investering i högre slutenheter en mycket snabb ROI, return-of-investment, och minskar både bläck- och mediaavfall avsevärt.

Var och en av procedurerna bör bli en del av rutinen för försäljare av storformatsskrivare och skyltar och bli grunden i utbildningen av nya operatörer. Även om de kan tyckas vara grundläggande, kan de definiera skillnaden mellan säljbara och osäljbara utskrifter och intäkter och förluster.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman