Får sända alkoholreklam i TV

Får sända alkoholreklam i TV

Publicerad
2018-12-03
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Promotion

Svenska myndigheters försök att stoppa reklam och sponsring av alkohol i svensk TV från programföretag i Storbritannien, stoppas av EU-kommissionen.
Reklam och sponsring av alkohol i TV är förbjuden i Sverige, till skillnad från i Storbritannien. Discovery och MTG, programföretagen bakom bl a TV3, TV6, TV8, Kanal 5 och Kanal 9, sänder i dag reklam från Storbritannien. Sändningarna är riktade mot den svenska marknaden, uteslutande till den svenska TV-publiken och programmen är på svenska eller textas till svenska.

Skulle kunna stämma
Konsumentverket och Myndigheten för press, radio och TV kontaktade i höstas EU-kommissionen, för att se om det skulle vara möjligt att stoppa reklam och sponsring av alkohol i svensk TV från programföretag i Storbritannien.
Syftet var att myndigheterna skulle kunna ta till samma åtgärder som används mot programföretag som sänder reklam och sponsring av alkohol i TV från Sverige. Det innebär t ex att Konsumentombudsmannen, KO, skulle kunna stämma Discovery och MTG i svensk domstol.

Svårt att bevisa
För att få göra det måste Konsumentverket och Myndigheten för press, radio och TV bl a visa att Discovery och MTG har etablerat sig i Storbritannien, för att kringgå svensk alkohollagstiftning. EU-kommissionen anser inte det är bevisat att bolagens etablering i Storbritannien har skett med avsikt att kringgå svensk alkohollagstiftning. EU-kommissionens svar är därför att det inte är förenligt med EU-rätten för svenska myndigheter att ingripa mot programföretagen.

– Vi står fortfarande fast vid vår uppfattning i den här frågan, men kan nu bara konstatera att nuvarande direktiv ställer höga krav på bevisning som i praktiken är mycket svåra att uppfylla och det beklagar jag, säger Andreas Prochazka, enhetschef vid Konsumentverket.