Det återvunna plagget är årets julklapp

Det återvunna plagget är årets julklapp

Publicerad
2018-12-11
Skribent
Redaktionen

Att ta tillvara och återanvända produkter blir allt vanligare i samhället i stort och även i vår bransch. Miljöperspektivet är ett område som har varit viktigt en längre tid och blir allt viktigare framöver. Vi kan inte hålla på att skapa och tillverka produkter som slängs och ersätts av nya produkter hela tiden.
Världshaven fylls med plast som inte bryts ned på lång tid. Detta har aktualiserats sedan en längre tid tillbaka och det har inneburit att många har fått upp ögonen för denna typ av produkter.
Engångsartiklar i plast kommer att få det tufft framöver, det är något som EU-kommissionen har lagt fram som ett förslag. Produkterna kommer troligtvis inte att försvinna utan de kommer att ersättas med produkter av nytt material som är mer miljövänligt. EU har också förbjudit 33 farliga ämnen i bl.a. kläder och hemtextilier som börjar gälla den 1 november 2020.
Det kommer att hända mycket när det gäller miljötänket i våra produkter i branschen framöver.

Därför är det jätteviktigt att vi i branschen känner till vilket ansvar vi har och att du som företag vet var du befinner dig i distributionskedjan och att du har möjlighet att kontrollera vilka regler som gäller för dina produkter eller varor och att du vet vad de innehåller för kemikalier.
Våra kunder kommer att ställa mycket högre krav på en genomlysning av våra produkter när det gäller vårt ansvarstagande för människor och miljö var än vi har våra tillverkare i världen och som tillverkar de produkter vi säljer på vår hemmamarknad.

Nyskapande produktinnovationer av mer miljövänliga material kommer att bli vinnare framöver. Men det är inte nya produkter som ger den stora miljövinsten, det är att återvinna produkter och skapa nya som är den stora vinnaren för vår miljö.

Men vad som är absolut viktigast är; att skapa affärsmodeller och ett produktutbud med bra produkter med en stark miljöprofil, att skaffa sig kunskap om vilka regler som gäller och som kommer att gälla framöver, att försäkra sig om att man väljer rätt leverantör som kan uppfylla alla de krav våra kunder och myndigheter ställer och kommer att ställa i framtiden och som gör det möjligt att överleva som företag i branschen nu och i framtiden.

Kanske får vi se ett antal nya produkter som är tillverkade av återvunnet material och som kommer att visas upp på Nordic Profile Fair den 15-17 januari 2019. Du kommer väl dit för att upptäcka vad som är på gång?

Roger Nilsson
Ordf. PWA (Promotion Wholesalers Association)