Spännande satsning och kraftig expansion

Spännande satsning och kraftig expansion

Publicerad
2018-11-12
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Reportage

Det började i mitten av förra seklet, som ett dotterbolag till Husqvarna Vapenfabrik AB för försäljning av industrisymaskiner. År 1958 flyttades verksamheten till Borås, som då var centrum för svensk tekoindustri och 1968 köpte Sten Stjärnerud, farfar till nuvarande VD Christian Stjärnerud, företaget; Indukta AB.
Härifrån och många år senare startade man verksamheter i Danmark, Norge och Finland. Sedan satsade man rejält i Polen och nu senast har man byggt upp ett separat bolag i Västafrika; i Dakar, huvudstad i Senegal.
Som om inte det vore nog, så har man på tre år mer än fördubblat omsättningen. Det handlar om Indukta-gruppen och om moderbolaget Scantima.

Senegal är en suverän stat och republik i Västafrika, belägen vid Atlanten och är det västligaste landet på Afrikas fastland. Landet gränsar till Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mali och Mauretanien. Franska är det officiella språket och antalet invånare uppgår till drygt 16 miljoner. Det är ett utpräglat platt land med enstaka backar och berg och en lång kustremsa på ca 700 km mot Atlanten.

Kuriosa är att Senegal också är den enda staten på det västafrikanska fastlandet som aldrig styrts av militärer. Dess första president, efter självständigheten 1960, var poeten Léopold Sédar Senghor, som följts av andra civila ledare. Sedan början av 1980-talet råder flerpartidemokrati. Trots att Senegal är mer utvecklat än de flesta av grannländerna råder stor fattigdom. Majoriteten av befolkningen är beroende av odling och fiske för eget bruk, för att klara sin försörjning.

OECD ser en positiv framtid
Positiv och stabil tillväxt och många möjligheter, men också en rad utmaningar, exempelvis vad det gäller befolkningstillväxt, sysselsättning och infrastruktur. Det visar den årliga rapporten African Economic Outlook från OECD.

Den pekar också på att Afrika har stått emot den ekonomiska krisen relativt bra. Tillväxten har gått ned något sedan de höga nivåerna för några år sedan. Nu ligger den på 3,6% och man räknar med att den kommer att stabiliseras på ungefär den nivån framöver.
Goda förutsättningar finns för framtiden, med tanke på den höga efterfrågan på varor och att stora infrastruktursatsningar väntar.
Stora kontraster
Vi sitter i lunchrummet på Viaredsvägen 22B, strax söder om Borås och i vad som till vardags kallas Viareds Företagspark. Det är ett expansivt område med 150-talet företag inom en rad olika branscher och med 1 000-tals anställda.

Tidigare fanns Indukta på Källbäcksrydsgatan 8 i Brämhult, norr om Borås. Det var för två år sedan; hösten 2016 som flyttlasset gick till Viared, där lokalerna är betydligt större och mycket mer ändamålsenliga.
I Viared disponerar man lokaler på 1 500 kvm för både Indukta AB och Indukta Technologies AB och här finns kontor, lager, personalutrymmen, visningslokaler, serviceverkstad.

Det är i den miljön som vi träffar Christian Stjärnerud, VD för Indukta AB och styrelseordförande i moderbolaget Scantima Maskin AB.

– Det är inte alla som inser vilken enorm potential som finns i Västafrika, säger Christian Stjärnerud.
– Visst finns det fattigdom och misär, men det är en region i stark utveckling och på många platser och i många städer frodas ekonomin. Affärer, ekonomisk tillväxt och infrastruktur ligger där väl i nivå med vad västerländska områden kan erbjuda.

– Det handlar om stora kontraster, men också om stora utmaningar och oändliga möjligheter.

Scantima SARL heter det senegalesiska dotterbolaget och i början av juni i år skickade man den första fullastade containern till adress; Liberte 6 Extension en face, Camp le Clerc, Imeuble Moustapha i Nº207 Dakar.
Två veckor senare var Christian Stjärnerud och medarbetare nere i Dakar, för att se till att allt fungerade som det skulle.

– Den digitala tekniken gör ju att nästan allt är möjligt. Vi kan sitta här i Viared och styra vår google-marknadsföring, så att vi kan rikta erbjudande till länder och marknader i hela Västafrika, förklarar Christian Stjärnerud.
– Det ska verkligen bli spännande och att se vad den här satsningen kommer att föra med sig.

Det är i princip samma produkter och tjänster man erbjuder via Scantima SARL, som man marknadsför i de övriga länder där man är verksam.

Brett sortiment
Om vi utgår från Indukta AB på sin hemmamarknad i Sverige, innehåller sortimentet allt från industrisymaskiner från t ex Dürkopp Adler AG och Mitsubishi med ett stort antal maskinvarianter för olika typer av sömnad.
Här finns också svetsmaskiner av olika slag för sammanfogning av plaster och textila material. Vi hittar också textilprinter för DTG, Direct to garment printing, som är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att trycka direkt på textilier.
Man erbjuder även professionella press- och strykutrustningar, som kan användas både i hemmet och i olika verksamheter.

Att gå in på varje enskild produkt eller maskin skulle bli alldeles för många spaltmetrar. Istället kan vi kosta på oss att nämna vilka branscher som Indukta vänder sig till; tapetseri, digitaltryck, tvätteri, skomakeri, marin, sadelmakeri, skinntillverkare, möbelaktörer, brodyrindustrin, bilsektorn, skrädderi, hemtextil, teknisk textil, konfektion och ortopedi.

Det digitala tar plats
Fast på något sätt är ändå kronan på verket brodyrmaskinerna, där man är en helhetsleverantör av maskiner, utbildning, service, material och allehanda tillbehör till hela brodyrindustrin.
Här arbetar man med leverantörer som amerikanska Melco, där flaggskeppet EMT16 Plus finns och även Bravo Embroidery.

Det Melco har blivit mest känd och uppmärksammad för är att man egentligen digitaliserat hela maskinen med allt från trådspänning till stygnval. Melco EMT-16 Plus är helt enkelt ett modulsystem, som seriekopplar brodyrmaskinerna precis som i ett vanligt PC-nätverk och styr alla maskiner ifrån en enda dator.
Melco har också utvecklat bl a smalare underarmar som gör det möjligt att brodera på fler material och på mer svåråtkomliga ställen.

– Man kan säga att det finns två produktkategorier när det gäller brodyrmaskiner. Dels har vi de mer traditionella, mekaniska maskinerna som vi säljer via SWF, dels har vi de som är digitaliserade och styrs av olika programvaror, berättar Christian Stjärnerud.
– Samtidigt ska man komma ihåg att marknaden behöver bägge varianterna, då behovet och förutsättningarna är väldigt olika från fall till fall.

SWF Sverige köptes av Indukta i början av 2012 och drivs sedan dess av Indukta AB, som en helhetsleverantör av maskiner, utbildning, service och tillbehör till brodyrindustrin.

– När det gäller de traditionella maskinerna har det inte hänt så mycket utvecklingsmässigt. Grundkonstruktionen är densamma.
– Annars handlar det mest om lite bättre, lite mer funktionellt, men i stort sett som alltid tidigare, säger Christian Stjärnerud.

– Exempelvis är dagens ramar med bl a magnetfunktion betydligt mycket smidigare än de klassiska brodyrramarna.
– En spännande produkt är Coloreel, som experimenterar med direktinfärgning av brodyrtråden i samband med brodyrsömnaden. Lyckas man fullt ut med det kan det få en stor betydelse för branschen, förklarar Christian Stjärnerud.

Brodyr i en klass för sig
När det gäller profilmärkning av plagg och textila produkter, finns det tre huvudvägar att välja på; för det första brodyr, för det andra transfer eller screen och för det tredje DTG eller tryck direkt på tyg.

– Det är väl ingen tvekan om annat än att brodyr är premiummärkningen före allt annat, säger Christian Stjärnerud med övertygelse i rösten.
– Tryck, oavsett i vilken form, kan inte integreras i det textila materialet på samma sätt som brodyren.

– Fast det är skillnad på brodyr och brodyr; framför allt på direktbrodyr och applikationsbrodyr. Lägg till det; stygntäthet, antal färger och mycket annat.
– Med applikationsbrodyr är det nästan bara fantasin som sätter gränser och jag tror, att mycket av expansionen inom brodyr i framtiden kommer att ligga på applikationssidan. Här kan kreativiteten och experimentlusten få flöda.

Ett faktum är att en väl utförd brodyr ofta håller längre tid än själv plagget. När det gäller tryck är förhållandet i stort sett det motsatta.
Den stora kostnaden inom brodyr är ofta förberedelserna med det som kallas brodyrkortet.

Arbetskläder störst
Rent generellt menar många, att brodyr som märkningsteknik har en allt mer expansiv marknad framför sig. Den största målgruppen just nu är arbets- och profilkläder; från uniformsjackor till pikéer.
Även inom mode kommer applikationsbrodyr i allt större utsträckning, men här handlar det om en annan typ av produktionsprocesser.

– Internationellt sett är Asien mycket stora på brodyr inom mode, säger Christian Stjärnerud.
– Fast ökade krav på miljöhänsyn, högre löner och minskade transporter förändrar bilden successivt.
– Kina tillverkar och marknadsför också brodyrmaskiner, som ännu så länge kanske inte håller den allra högsta kvaliteten, men de är definitivt på rätt väg.

– Under de två senaste åren; 2016-2017, har det varit en kraftig försäljningsökning på maskinsidan, vilket innebär att vi kommer att se en ökad försäljning på material, service och tillbehör framöver.
– De brodyrföretag, som verkligen engagerar sig och satsar på utbildning och ett kreativt tänkande, kan se framtiden an med tillförsikt och möta en expanderande och allt mer lönsam marknad.

Den viktigaste faktorn
Brodyrkorten tillverkas idag med hjälp av avancerade programvaror, men hur avancerade de än må vara så kräver fortfarande en bra kvalitetsbrodyr en erfaren och kunnig människa bakom processen när brodyrkortet skapas.
Stygntyp, stygnlängd, stygnriktning, täthet mm är bara några av de parametrar som måste väljas, inte bara för varje design, utan måste också varieras beroende på vilken typ av material som ska broderas.

Även om både maskinunderhåll, -skötsel, -inställningar och förbrukningsvaror av hög kvalitet, liksom hanteringen av det som ska broderas är viktiga delar, för att framställa en bra brodyr, så är brodyrkortet den enskilt viktigaste faktorn för en snygg brodyr.

Mycket för sista kronan
Själva transfertrycket eller broderingen är inte det kostsamma i sammanhanget, utan det handlar om planeringen av arbetsflödet. När transfern är tryckt och brodyrkortet framtaget, så har det betydelse om arbetet ska ske i egen regi med egen utrustning eller om man ska anlita en underleverantör.
Med rätt planering och avvägda volymer är inte prisskillnaden så stor mellan ett transfertryck och en brodyr, men det är skillnad i vad märkningen utstrålar och hur länge den håller.

– Som allt annat handlar det om att prioritera kvalitet in i minsta detalj och där har vi turen att enbart arbeta med leverantörer som delar vårt synsätt i det avseendet, säger Christian Stjärnerud.
– Gunold, som är störst på den europeiska marknaden, är något av en huvudleverantör för oss; här finns alla typer av backing, alla slags trådar, allt för applikationsbrodyr – man har helt enkelt allt som kan tänkas behövas för en bra brodyr och det till högsta kvalitet.

– Inte nog med det. Gunold satsar mycket på utbildning och på trender genom att ha ett enastående nätverk av designers.

Polen största marknaden
Inom hela Scantima-koncernen omsätter man ca 200 miljoner kronor och har 65-70 medarbetare inom de olika verksamheterna. Affärsidén handlar om allt som har med textilbearbetning att göra, från brodyr och sömnad till tryck och laser samt i anslutning till det; maskiner, tillbehör, material, utbildning och service.

Polen är den enskilt största marknaden för Indukta och verksamheten där ser mycket positiv ut.
Amatec Polska Sp. z o.o. är det polska företaget i Scantima-koncernen och finns i Wroclaw, som ligger söder om Gdansk och väster om Warzawa.
Där har man både försäljning och uthyrning av nya och begagnade symaskiner och andra maskiner relaterade till industriell sömnad, sammanfogning och dekoration av textilier. Här finns även ett stort lager av reservdelar, material och tillbehör.

Här fräser det …
I samma lokaler på Viaredsgatan som Indukta finns, hittar vi också systerbolaget Indukta Technologies AB, som bildades i och med att Scantima köpte Anders Olssons företag CNC Machine AB. Samma Anders Olsson är också den som nu driver Indukta Technologies.
På produktprogrammet står CNC-maskiner, laser och skärplotter av olika slag.
CNC står för Computer Numerical Control och är ett datasystem, för att styra verkstadsmaskiner som bl a olika typer av fräsmaskiner.

Från 2015 till 2016 har man tredubblat omsättningen och dessutom gått upp till två medarbetare, så expansionstakten är det inget fel på. Dessutom undersöker man lite nyfiket förutsättningarna för 3D-printing på ena eller andra sättet.

Håller brodyren levande
På sin hemsida, fylld med produktbeskrivningar, företagshistoria och en egen webbshop, skriver Indukta;

– Vi har lång erfarenhet och är specialiserade på maskiner för textilbearbetning. Våra väl inarbetade rutiner, vår trevliga personal samt den höga kvalité Vi håller på produkter och tjänster gör att Vi har många nöjda kunder. Vi vill att våra kunder blir professionellt bemötta och att våra uppdrag håller hög kvalité.

Det är lätt att uppleva att företaget faktiskt har belägg för sina påståenden och att de lever upp till sina ambitioner. När man ser entusiasmen i Christian Stjärneruds ögon, då han pratar om sömnad och brodyr, så förstår man att det är något som han kommer att göra allt för att hålla levande.

Byline;
Text – Lars Knapasjö
Foto – Eric Windahl