Öppen leverantörslista

Öppen leverantörslista

Publicerad
2018-11-21
Skribent
Redaktionen

Den svenska butikskedjan MQ har under sommaren valt att ta fram en öppen leverantörslista, som omfattar 63 leverantörer med fabriker världen över. Flest leverantörer på listan finns i Kina, Bangladesh och Turkiet.
Genom beslutet att offentliggöra leverantörslistan följer MQ en utveckling för ökad transparens, som påbörjats av flera stora modeföretag under de senaste åren. H&M presenterade sin första öppna leverantörslista 2015.

– På MQ anser vi att transparens är viktigt och därför redovisar vi vår leverantörslista. Vi ser inte idag att det finns några nackdelar med en offentlig leverantörslista, säger Helen Göthe, CSR- och miljöchef på MQ, till tidningen Aktuell Hållbarhet.

Helen Göthe berättar att de prioriterade hållbarhetsfrågorna på MQ också fortsättningsvis kommer att vara arbetsvillkor och arbetsförhållanden i leverantörsleden, anti-korruption, materialens miljöpåverkan i leverantörsleden, vattenfrågan i värdekedjan och klimatpåverkan.

Det är bara en tidsfråga innan vi blir tvungna att ha öppna leverantörslistor även i produktmediabranschen.

// Kjell Harbom
VD SBPR