Mutlagen

Mutlagen

Publicerad
2018-11-01
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Promotion

I Sverige har vi en mutlagstiftning som är lite annorlunda uppbyggd jämfört med andra länder i Europa. Vår mutlagstiftning är ett ramverk som till stora delar lutar sig mot en näringslivskod framtagen av näringslivet år 2010, där SBPR spelade en aktiv roll.
Koden fungerar som stöd åt domstolar vid bedömning av mutbrott. Koden är strängare än lagen och följer man koden ska man vara trygg i sitt agerande gällande dessa frågor.

Nu har länder i EU reagerat på att Sverige har denna typ av lösning på mutlagstiftningen och det är framför allt Frankrike som protesterat skarpast. Frankrike har tagit fram en ny mutlag, som trädde i kraft i våras, som man är mycket stolt över och vill göra till en EU-lag.
I det arbetet använder man Sverige som det dåliga exemplet, för att Sverige låtit näringslivet vara med i utformandet av de regler man ska följa. Vilket vi i Sverige tyckte var utmärkt, i och med att de som ska leva efter lagen är med och utformar regelverket, så att det också fungerar i praktiken.
Efter den kraftiga kritiken från Frankrike har nu de som förvaltar koden IMM, Institutet mot mutor, fått i uppdrag att se över den för en uppdatering. Detta arbete började den 17/9 och SBPR har blivit ombedda att delta.
Det är viktigt att SBPR är aktiva och bevakar utvecklingen i denna delikata fråga, då förändringar kan påverka vår bransch.

//
Kjell Harbom
VD SBPR