Kemikalieinspektionen vill…

Kemikalieinspektionen vill…

Publicerad
2018-11-05
Skribent
Redaktionen

Kemikalieinspektionen föreslår att företag ska bli skyldiga att lämna uppgifter om högfluorerade ämnen, PFAS, till myndighetens register. Syftet med förslaget uppges vara att öka kunskapen om hur PFAS används, så att det blir enklare att sätta in rätt åtgärder för att skydda miljön och människors hälsa.
Sedan tidigare finns krav på att alla företag i Sverige ska registrera produkter där över 5% består av ett kemiskt ämne. Alla ämnen som är klassificerade som farliga ska redovisas, oavsett hur höga halter som förekommer.
Eftersom PFAS ofta förekommer i koncentrationer under 5% samt att faran för de flesta ämnen inom PFAS inte är bedömda, behöver de sällan rapporteras till Kemikalieinspektionens register.
Om myndigheten får igenom förslaget kommer de nya reglerna att träda i kraft den 1 januari 2019.

Länk

//
Kjell Harbom
VD SBPR

Reds. anm.
PFAS, högfluorerade ämnen, används exempelvis i impregneringsmedel för kläder och textiler, rengöringsmedel, skidvallor och andra vaxer, samt bekämpningsmedel och brandsläckningsskum.