ISO-standarder ska öka återvinningen av plast

ISO-standarder ska öka återvinningen av plast

Publicerad
2018-11-12
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Promotion

Det behövs standarder för materialåtervunnen plast för att få fart på återvinningen. Det menar Swedish Standard Institute, SIS, som nu ska starta ett ISO-sekretariat för utveckling av standarder som kan bidra till ökad återvinning av plast.

– Många tillverkare drar sig för att använda återvunnen plast, eftersom att de är osäkra på tillgång och kvalitet. Standarder kan bidra till en ökad återvinning, som i sin tur minskar både plastläckaget och beroendet av fossil nyråvara, säger Johan Dahlgren, projektledare på SIS.

Att Sverige nu får ett ISO-sekretariat för frågorna, hoppas han ska leda till både ökad plaståtervinning och kunnande inom området. Naturvårdsverket stöttar det nya ISO-sekretariatet med 800 000 kronor, som en del i myndighetens satsning på att öka materialåtervinningen av plast internationellt, utan att det ska leda till att miljö- och hälsoskadliga ämnen sprids i miljön.
Förhoppningen är att vi ska få se fler produkter framtiden, även inom produktmediabranschen, som innehåller återvunna plastfibrer.

//Kjell Harbom
VD SBPR