Hovrätten ändrar dom om mutbrott

Hovrätten ändrar dom om mutbrott

Publicerad
2018-11-09
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Promotion

Hovrätten gör en annan bedömning än tingsrätten, när det gäller myndighetspersoners deltagande på fester inom sitt arbetsområde. Därmed döms tre företrädare för myndigheterna Statens musikverk och Statens kulturråd, av hovrätten till böter för mutbrott och tagande av muta. En av de dömda var tidigare generaldirektör för Statens musikverk.
Samtidigt dömdes företrädare för både Föreningen Svenska Tonsättare, FST, samt Föreningen Sveriges Kompositörer och Textförfattare, SKAP, för bestickning och givande av muta.

Tingsrätten friade
Brotten begicks åren 2012-2014, då myndighetsföreträdarna lät sig bjudas på julmiddagar och vårfester som hölls av föreningarna, på Stockholm Waterfront Congress Centre respektive Grand Hôtel.
År 2017 friade tingsrätten de åtalade från alla anklagelser. Enligt tingsrätten var deltagandet på festerna motiverat, då myndighetspersonerna måste kunna följa vad som hände på musikområdet och då festerna hade karaktären av branschträffar.

Men hovrätten tyckte annorlunda
Hovrättsdomen tar fasta på att myndigheterna har i uppdrag att fördela statsbidrag inom kulturområdet. Till skillnad från tingsrätten, bedömer hovrätten att myndighetsföreträdarna har haft tjänsteställningar med särskilt höga krav på integritetsskydd.
Vidare anses värdet av tillställningarna överstiga vad som är normal representation. Straffet för de mutade blir böter, medan föreningarna döms till företagsbot.

Följ länken nedan och läs domen, kan vara lärorikt.

https://www.lagochratt.se/wp-content/uploads/2018/10/svea-hr-b-377-18-dom-2018-10-05.pdf?utm_campaign=AktuellH%C3%A5llbarhet-Direkten_18109_Username&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=44fe74b1fd6d4bfaba0891d75119a3ae&elq=e2ffa9030e1643e1bdf34d6

Var restriktiva med representationen, särskilt mot myndighetspersoner eller personer som har avgörande inflytande på affären med företaget i fråga.

// Kjell Harbom
VD SBPR